Til innholdet

I 2012/2013 ble det introdusert en fiskekortordning mellom vår hytteforening og Skjærbrekka fiskelag/ Sørkje fiskelag. Avtalen med Skjærbrekka fiskelag er reforhandlet i siste periode og tilsvarer reforhandlet avtale med Sørkje Fiskelag i 2018. Avtalene løper automatisk med mindre de ikke sies opp 31.12 året før. Leien indeksreguleres hvert 5. år, første gang i 2019 for begge avtalene.

Avtalen med fiskelagene gir tilgang til det samme området som det felles fiskekortet gjør. Hvert betalende medlem av hytteforeningen har en rett tilsvarende 2 fiskekort til stangfiske fra land. Gyldig medlemsbevis gjelder som fiskekort.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med styrets kontaktperson Gunnar Slettingdalen (mobiltlf 48025399).