Til innholdet

Sørkje og Skjærbrekka Fiskelag

FISKEKORT SØRE VEGGLIFJELL

Det er to fiskeforeninger på Søre Vegglifjell; Skjærbrekka Fiskelag og Sørkje Fiskelag. Disse samarbeider om ett felles fiskekort, men er ellers to adskilte foreninger. Dette betyr mindre administrasjon og mer effektiv drift for fiskelagene. For fiskerne er fordelen kun ett kort å forholde seg til, samt to fiskeområder til prisen av ett. Området ligger fra ca 500-1.100 moh, og preges av småkupert fjellskog, myrdrag og snaufjell.

Fiskekortet gjelder alle vann og vassdrag innenfor markert område:

Kamera

For Sørkjevatn gjelder fiske kun stang fra land, og ikke fra båt. Båtfiske er her forbeholdt grunneierne.

Fiskekortet for Søre Vegglifjell gjelder bl.a. i: Røynebuvatnet, Gygerhølen, Kravsetjønn, Jakobstjønn, Ståvåfjelltjønn, Skjerbrekkdammen, Skjerbrekktjønn, Steintjønn, Søtelitjønn, Molteskarvtjønn, Kroktjønn, Lågetjønn, Larsetjønn, Søre Vorsetvatn, Nordre Vorsetvatn, Grunnløken, Lomtjønn, Sundtjønn, Kringletjønn, Smylehaugtjønn, Søre Matfisk til fylkesgrensa, Nordre Matfisk, Søre Kjølevatn, Fetjantjønn, Nysetertjønnan (Nordre, Midtre og Søndre), Trihynnevatnet, Svartetjønn, Nuttjønn, Sørkjevatn og øvre 1. km av Sørkjeåe.

Priser: (SMS har egne priser, se Pkt.2 under)
Dag: kr 40,-
Uke: kr 100,-
År/Sesong: kr 250,-

(Ungdom som ikke har fylt 16 år trenger ikke løse fiskekort)


Hvordan kjøpe fiskekort for Søre Vegglifjell:

1) Kjøpe fysisk kort på Fjellkompaniet eller Veggli Auto
2) Bruk mobil; SMS:

Eksempel: Send følgende SMS til 2377: FISKEKORT AGK10


PRISER for kjøp via SMS, OG SMS-KODE:


Dagskort: kr 48,- send FISKEKORT AGK10 til 2377


Ukekort: kr 120,- send FISKEKORT AGK11 til 2377


Årskort: kr 300,- send FISKEKORT AGK12 til 2377

Du mottar en SMS som gjelder som fiskekort. Fiskekortet belastes direkte din mobilregning. Ta med mobilen når du fisker.

3) Mobilappen AnglerID

4) Mobilappen Perfish


5) Inatur.no
Logg inn på www.inatur.no, og skriv Søre Vegglifjell i søkefeltet.


6) Bli medlem i Søre Vegglifjell Hytteforening; 

fiskekort for 2 personer er inkludert i medlemskapet!! Betalt kontingent gjelder som fiskekort og må kunne fremvises. Fiskekortet gir rett til fiske fra land (ikke båt) for én person med én stang. Det er fritt fiske for alle under 16 år, fra fylte 16 år må fiskekort løses. Fiskekortet er også gyldig for isfiske. For noen av grunneierne foregår et visst næringsfiske i Sørkjevann, og garnfiske er en del av dette.


Fiskelagene har kjøpt inn tynningsfiskegarn for å tynne ut småfisk. Disse garna vil bli brukt for å øke fiskestørrelsen i noen av vanna. Det henstilles om å ta hensyn til dette. Den røde robåten i Fekjantjønn lånes GRATIS ut til alle som har gyldig fiskekort! Det samme med båt fra brygga i Vorsetvatnet. Du kan også fiske fra båten.  Dette gjelder altså kun i Fekjantjønn og Vorsetvatnet. Man låner båt på eget ansvar, og redningsvester må medbringes selv!

Fiskebestand

Ørret er den dominerende fisken, men enkelte vann kan også ha abbor (tryte). Størrelsen er ofte grei stekefisk med vekter opp mot halvkiloet. Innimellom slumper større fisk. Veien inn til Sørkje er stengt med låst bom ca 3-4 km før vannet. Før bommen er det god plass til å parkere bil, og man kan da sykle eller gå inn til vannet. Veien inn mot Røynebuvatnet og Vårvikdalen/Trihynnevatnet er også stengt med bom. OBS! mobildekningen er stort sett dårlig eller fraværende når man kommer innenfor den låste Sørkjebommen.