Til innholdet
STYRET I SØRE VEGGLIFJELL HYTTEFORENING 2023/24
E-post: post@sorevegglifjell-hytteforening.no

Verv/ oppgaver

Navn

Hytteadresse

E-post og møteinnkallinger

Telefon

Styreleder Jørgen Frisak Skjenholtet jorgen.frisak@gmail.com 480 62 710
Styresekretær Gro Aagaard Steintjønn gro.aagaard@siv.no  920 92 275
Kasserer Dag Skovli Schultz Steintjønn dag.schultz@jernia.no 932 30 188
Koordinering løypearbeid Knut Håkon Berglia Sundtjønnskarven knuthaakon.berglia@nomas.no 992 80 501
Koordinering stisystem Trond Neumann Sundtjønnskarven trond.neumann@kongsberg.com 930 57 576
Koordinering fiskekort Trond Neumann Sundtjønnskarven trond.neumann@kongsberg.com 930 57 576
Koordinator medlems- og hytteadresser Trine-Lise Norup Myrefjell tlnorup@gmail.com 971 61 903
Kontakt med andre hytteforeninger Jørgen Frisak Skjenholtet jorgen.frisak@gmail.com 480 62 710
Vegglifjell Friluftslag Trond Neumann Sundtjønnskarven trond.neumann@kongsberg.com 930 57 576
Skjærbrekka veilags årsmøte Trond Neumann Sundtjønnskarven trond.neumann@kongsberg.com 930 57 576
Webkamera Jørgen Frisak Skjenholtet jorgen.frisak@gmail.com 480 62 710
Facebook/Webside Jørgen Frisak Skjenholtet jorgen.frisak@gmail.com 480 62 710
Facebook/Webside Gro Aagaard Steintjønn gro.aagaard@siv.no  920 92 275
Styrearbeid Ulf Larssen Steintjønn larssen.ulf@gmail.com 411 47 091

 

Revisor:  Trine Andreassen e-post: trine@mmpas.no

Valgkomite:                                                                                          Simen Andreassen, e-post:Simen.andreassen@eb-elektro.no              Morten Albert Strøm, e-post: mortenstrom@icloud.com