Til innholdet

Om oss Team Vegglifjell - sammen om bærekraftig utvikling på Vegglifjell

Vi samarbeider om å utvikle Vegglifjell som hytte- og turistområde, for at Vegglifjell skal bli et enda bedre sted å være!

Grunneierne i Vegglifjell Eiendom og et stort antall aktører fra næringslivet lokalt har gått sammen om en felles profesjonell områdemarkedsføring. Vi som har vært med på dette spleiselaget kaller oss Team Vegglifjell. Målet med nettsiden er å ta imot våre gjester på en god måte, og ryddig og effektivt kanalisere dem videre til riktig informasjon. Enten du er hytteeier, interessert i tomt/hytte, er på gjennomreise eller har lyst til å flytte til bygda.

Siden er et resultat av et samarbeid mellom Vegglifjell Friluftslag som eier domenet vegglifjell.no, og Vegglifjell Eiendom som gjennom Team Vegglifjell har sikret midler fra næringslivet til ny nettsidedesign.

Nettstedet driftes av Team Vegglifjell, ledet av et redaksjons råd med representanter fra begge organisasjoner. Reklamebyrået Allegro kvalitetssikrer faglig innhold og driftstekniske rutiner. 

Vegglifjell Friluftslag består av hytteforeninger, grunneiere og næringsliv på fjellet, og har drevet nettstedet vegglifjell.no i mange år. Friluftslaget er ansvarlig for å utvikle grønn infrastruktur, løypekjøring og administrere investeringsmidler som skal bidra til å utvikle fjellet med nye aktiviteter og tilbud. 

Vegglifjell Eiendom SA som står bak og organiserer Team Vegglifjell, er en grunneierorganisasjon hvor alle grunneiere på Vegglifjell kan være medlem. Selskapets formål er å arbeide for en bærekraftig utvikling av Vegglifjell som hytte-, turist- og rekreasjonsområde samtidig som området skal brukes til landbruk.