Til innholdet

Medlemskap i Søre Vegglifjell hytteforening

Kjære hytteeiere i områdene Myrefjell, Skjærbrekka, Sundtjønn, Svarteløk, Sørkje og Vorset

Hytter bygget før 2007:

  • Innmelding Søre Vegglifjell hytteforening, kr. 1.400.-
  • Betaler medlemskontingent direkte til Søre Vegglifjell hytteforening. Kontingenten følger kalenderåret.
  • Kontingentfaktura sendes ut om våren, etter gjennomført årsmøte.

På årsmøtet 2023 ble det vedtatt å øke medlemsavgiften til kr. 1.400.-

Hytter bygget etter 2007:

  • Betaler en årlig serviceavgift til Vegglifjell Friluftslag på kr. 1.400.-. Denne serviceavgiften er tinglyst og følger hytten ved videresalg. Kontingenten er for 2023/2024 (1. juli til 30. juni).
  • Innmelding Søre Vegglifjell hytteforening, kr. 100.-
  • Betaler medlemskontingent direkte til Søre Vegglifjell hytteforening
  • Kontingentfaktura sendes ut om høsten.

På årsmøtet 8.4.23 ble det fremmet forslag om å harmonisere medlemsavgiften slik at de med hytter bygget før 2007 betaler den samme avgiften som de med hytter bygget etter 2007.

Da vil alle hytteeiere på Søre Vegglifjell betale det samme beløpet for utbedring av stier, merking og løypekjøring.

Saken vil bli behandlet på nytt- Årsmøtet i 2024.

Lenke til innmelding:Innmelding Søre Vegglifjell Hytteforening

Ved innbetaling av kontingent til Søre Vegglifjell hytteforening går kr. 1.300 direkte til opparbeiding, vedlikehold og preparering av skiløyper, stier og sykkelløyper via Vegglifjell Friluftlag Resterende beløp kr. 100.- dekker blant annet fiskekortordning, drift av webkamera/værstasjon, barneskirenn samt diverse kostnader til drift av selve foreningen.

Det er viktig at medlemmene betaler inn kontingent slik at hytteforeningen kan bidra økonomisk til Vegglifjell Friluftslag sånn at de får gjort jobben sin.

Ved betalt kontingent blir medlemmene automatisk medlem av Vegglifjell Sti- og løypelag (VSL). Dersom man ønsker å reservere seg fra dette medlemskapet fyller man ut skjema for reservasjonsrett og sender dette til Søre Vegglifjell hytteforening.

SVH Reservasjonsrett Til VSL GDPR

Ved eventuelle spørsmål kontakt kasserer Dag Skovli Schultz på mobil 932 30 188 eller e-post på post@sorevegglifjell-hytteforening.no.

Med Vennlig Hilsen
Styret i Søre Vegglifjell Hytteforening