Til innholdet

Årsmøte 2023

Årsmøte lørdag 8. april 2023 kl 12:00 med påfølgende barneskirenn. Revidert 8.6.23

Styret i Søre Vegglifjell hytteforening ønsker med dette velkommen til årsmøte. Følg også med på Facebook-gruppen Søre Vegglifjell hytteforening.

Sted: Utenfor hytta til Norsk Folkehjelp ved Sundtjønn. Hytta er utleid så vi samles i området.

SVH Styrets Beretning 2 Del 2023 Rev 270323

Protokoll fra årsmøte: SVH Protokoll Årsmøte 08 04 23 Signert

Den foreslåtte sakslisten er som følger:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av
  1. møteleder
  2. referent
  3. to personer til å underskrive protokoll
 3. Styrets beretning for 2022, del 2
 4. Godkjenning av regnskapet for 2022
 5. Fastsetting av kontingent og budsjett for 2023
  1. Styrets forslag: Øke full medlemskontingent til kr. 1.100
 6. Valg
  1. Medlemmer til styret
  2. Revisor
 7. Innkomne skriftlige forslag
  1. Innmeldt: Endring vedtekter fullt betalende medlemmer blir automatisk medlem i Vegglifjell sti- og løypelag
  2. Innmeldt: Forslag om å øke fullt betalende medlemskontingent til kr. 1.400
  3. Styreforslag: Forslag om engangstøtte VFL med kr 250 pr fullt betalende medlem kr. 73.000
  4. Styreforslag: Forslag om å øke medlemskontingenten for 2023 til kr 1.100 ref. sak 5

 Forslag til saker til årsmøtet

Forslag om evt. andre saker til årsmøtet sendes skriftlig innen 31. mars 2023 (utsatt) til e-postadresse post@sorevegglifjell-hytteforening.no.

Saker - Søre Vegglifjell hytteforening (styreweb.com) – alternativ innmelding av sak

 1. Eventuelt

     -  Informasjon om førstehjelpskurs

      -  Informasjon fra Vegglifjell Friluftslag VFL) og Vegglifjell sti- og løypelag (VSL). Les mer på www.vegglifjell.no og fb Vegglifjell.

Endringer i medlemsinformasjon (e-post, postadresse og mobil) eller endring av eierskap meldes også på e-postadressen vår.

Med vennlig hilsen
Styret i Søre Vegglifjell hytteforening