Til innholdet

Til alle hytteeiere på Søre Vegglifjell 2023

Dugnad skiløyper og sommerstier lørdag 7. oktober 2023
Oppmøte ved hytta til Norsk Folkehjelp ved Sundtjønn kl. 10:00

Det er oppgaver som skal utføres i områdene Sundtjønn, Vorset og Skjærbrekka.

Oppmøte: Folkehjelpshytta, Sundtjønnveien 346, 3628 Veggli

Tid: lørdag 7.10.23 klokken 10

Kontaktperson: Knut Håkon Berglia 

Oppgaver:

- Det skal ryddes kvist og kappes ned stubber der hvor løypa ble lagt om bortenfor siste veikryssing mot Svartli, her er det behov for en god del folk til bæring av kvist.

- Det er også ett punkt opp mot sørenden av Kjølvannet som det skal hugges noen trær og legge disse ved siden av ett rør for å lage en slags bru.

- Bygge ferdig en rampe på den nye brygga ved Sundtjønn på dugnaden

- Den gamle brygga kan vi også se om vi finner en sti som har behov for, kan eventuelt deles i to.

Passende utstyr til oppgavene er Øks, ryddesaks, motorsag og batteridrill. Som dere ser er det oppgaver til alle!

Håper på et godt oppmøte slik at vi får gjennomført planlagte oppgaver

 Er det spørsmål, ta kontakt med undertegnede eller andre i styret.

Mvh
Styret i Søre Vegglifjell Hytteforening

Knut Håkon Berglia - knuthaakon.berglia@isachsenas.no, 99280501

Planer om utbedringer på dugnad sommer/høst 2019. 

 • Fortsette rydding, kvisting og merking av sommerstier i samråd med grunneierlaget.
 • Etablere klopper i sommerstier.
 • Etablere klopp etter omlegging i nedfarten fra fjellet i Skjærbrekka.
 • Rør/klopp i traseen fra Skjærbrekka mot Myrefjell.
 • Utbedring av klopper mellom Skjærbrekka og Myrefjell. (Store glipper mellom plankene)
 • Vurdere omlegging av løypa over vollen ved Myrefjellsetra.
Dugnad 2018. Oppmøte og fordeling av oppgaver.
Dugnad 2018. Oppmøte og fordeling av oppgaver.

Dugnaden 2018 på Søre Vegglifjell

Søre Vegglifjell hytteforening arrangerte årets dugnad 6. oktober. Nok en gang var det svært godt oppmøte hvor nærmere 50 medlemmer deltok på dugnaden.

Årets dugnad var omfattende i flere deler av løypenettet og her kan nevnes;

 • Omlegging ved 2 punkter i Skjærbrekka.
 • Rydding og merking av scootertraseen Sundtjønn Vest.
 • Etablering av klopper i Sundtjønn Vest traseen, ved Vorset.
 • Klopper i sommersti fra Vorset mot Øvre Fjellstul.
 • Kvisting og rydding i trase langs Søre Vorsetvann.

Nok en gang må vi takke for entusiasmen for dugnadsarbeidet i foreningen.

Godt utført arbeid!
Godt utført arbeid!