Til innholdet

Veilaget Persbu/Høybuli – Roe – Eide

Veilaget administrerer veinettet inn til Persbu, Høybuli og videre innover til Dalset og ned til Eide i Nore.

20.03.2024: Årsmøtet i veglaget blir avholdt onsdag 27. mars 2024 kl. 17.00. Innkalling med møtedokumenter finner du under årsmøter.

27.10.2023 Informasjon om brøyting vinter 23/24 finner du under informasjon

Om Veilaget:

Laget har også ansvaret for sideveiene i området, med vedlikehold og vinterbrøyting til hyttefeltene: Persbuhaugen, Rustveien, Persbustubben, Stjerneveien, Høybuli (Persbuområdet) og Dalsethaugen, i tillegg til alle hytteeierne langs veien på Nore-siden.

Totalt administrerer vi vei for 422 hytteeiere.

All informasjon om hendelser med veien, vedlikehold og brøyting skal fremkomme på disse sidene.

Kontaktinformasjon:

Torstein Gaarder Vikan (styreformann):
torsteingvikan@gmail.com 
Tlf: 976 33 743  

Styremedlem: Ulrik Hoff
Styremedlem: Roy N. Wetterstad.
Styremedlem: Anne Guri Rustgård.
Styremedlem: Bjørn Vik.

Kontaktinformasjon for vintervedlikehold 2022/2023:

Noresiden (Dalsetkollen - Mjeltshovda – Roe mfl veier):

Nore Fjelldrift v/Knut Olav Groven tlf: 917 32 860

Vegglisiden (Persbu - Persbustubben – Persbuhaugen – Høybuli mfl veier):

Nore Fjelldrift v/Knut Olav Groven tlf: 917 32 860

 

Vedtekter og avtaler
Årmøter