Til innholdet

Skjærbrekkavegen - Søre Vegglifjell

Velkommen til Skjærbrekkavegen SA

09.06.2023 NYHET

Nytt automatisk bomsystem er montert og blir satt i drift fra mandag 12. juni.

Les mer om det nye bomsystemet her (trykk på bildet, så kommer PDF-filen opp):

Velkommen til Skjærbrekkavegen, som fører opp til de flotte hytte- og friluftsområdene på Søre Vegglifjell.

Kontaktinformasjon
 • Dersom du opplever driftsforstyrrelser eller problemer med bomanlegget eller veien:
  Ring vakttelefonen: 472 87 082
 • Dersom du har problemer i forbindelse med betaling eller sperring av kort:
  Kontakt Sandra hos Økonomifokus, tlf. 32 74 66 94, eller st@okonomi-fokus.no
 • Skriftlige henvendelser til Skjærbrekkavegen rettes til styreleder: leder.skjaerbrekkaveien@gmail.com 
Om veglaget

Veilaget består av 34 grunneiere, og er i dag organisert som et samvirkeforetak, hvor hovedformålet er å drifte og forbedre veinettet i området. Veilaget er et non-profit-foretak, og alle inntekter blir brukt til veidrift. Eierne har ingen mulighet til å ta ut utbytte fra foretaket.

Til daglig drift er det valgt et styre bestående av 5 av andelshaverne samt en kasserer. Styreleder fungerer i praksis som en daglig leder, og det er han som har størst arbeidsbyrde. Disse får derfor en godtgjørelse for sitt arbeid i veilaget. De øvrige styremedlemmene gjør dette vederlagsfritt.

Det er Årsmøtet som er foretakets øverste organ, og som legger føringer for styrets arbeid.

Veilaget eier og administrerer veinettet:

 • Fra Bakke i Veggli og opp til krysset ved Sagstugo,
 • Fra Sagstugo og opp Skjærbrekka til Sørkjebommen,
 • Fra Sagstugo til Sunntjønn,
 • Fra Sunntjønn til Vorset og endeplass ved Larstjønn,
 • Fra Sunntjønn til endeplass ved Svartløk

Til sammen 17 km. I forhold til flere andre veilag i området, har Skjærbrekkavegen en lengre strekning pr betalende bilist, og vi har derfor større utfordringer i forhold til økonomi. Dette er grunnen til at bomavgiften hos oss er blant de høyeste i dalen. Veistyret jobber hardt for å få mest mulig veivedlikehold ut av hver krone, og standarden på veianlegget mener vi fremstår som god, spesielt vintervedlikeholdet holder høy standard. Skjærbrekkavegens økonomiske handlefrihet er noe begrenset grunnet store, faste kostnader i forbindelse med vintervedlikehold samt betjening av gjeld.

Sommervedlikehold omfatter bl.a. lapping, skraping, salting, påkjøring av nye grusmasser, kantklipping, grøfterensking og utbytting av stikkrenner. Disse arbeidene utføres etter behov og i forhold til økonomi.

Vintervedlikeholdet er i sin helhet satt bort til en brøyteentreprenør som har en fast pris pr sesong. Avtalen er 5-årig. Prisen er på grensen av hva veilaget kan finansiere, men standarden er lagt høyt, og utførelsen har i hovedsak vært meget god.

Dessverre er ikke brøyting av alle nødvendige parkeringsplasser inkludert i avtalen. Dette skyldes økonomiske årsaker, og er resultatet av et kompromiss som et ekstraordinært årsmøte vedtok i 2008. De 3 endeveiene mot Svartløk, Vorset og Sørkje var inntil da ikke medtatt i Skjærbrekkavegens vintervedlikehold, da det ikke var økonomi til det. I stedet ble det praktisert en privat brøyteordning med vinterstengt ekstrabom, hvor hytteeiere kunne kjøpe nøkkel. Det var delte meninger om denne ordningen, og på årsmøtet ble det vedtatt at hele veinettet til Skjærbrekkavegen skulle vinterbrøytes under samme entreprise. For å finansiere dette måtte noe annet salderes, og det ble bestemt at private parkeringsplasser beliggende i de tre tidligere endeveiene ikke skulle være med i brøyteentreprisen. Det ble overlatt til brøyteentreprenøren å administrere dette privat.

Veistyret er klar over at dagens ordning heller ikke er ideell, men vi må forholde oss til den økonomi vi har til rådighet. Slik det er nå subsidierer sommerinntekter vinterdrift i betydelig grad, med andre ord; en ønsket oppgradering av veianlegget går sakte.

Avgifter, sesongkort, hvordan betale:

For passering av bommen kan følgende benyttes:

 • Mynter
 • Kontaktløs betaling med Visa eller Mastercard
 • Sesong- årskort (Kjøpes på Veggli Auto. Engangskostnad kr 200,- og i tillegg kommer ønsket periode)

Prisene er:

 • Enkeltpassering: kr 80,-
 • Sommersesong-kort: kr 1.000,- (1. mai til 31. september)
 • Vintersesong-kort: kr 1.300,- (1. oktober til 30. april)
 • Årskort: kr 2.000,- (1. mai til 30. april)
 • Grunneier: kr 1.000,- (1. mai til 30. april)
 • Tilleggsavgift: kr 1.600,- (Ilegges ved ureglementert passering, se avtalebetingelser.)

Det er vedtatt egne avtalebetingelser for bompassering.. Den viktigste regelen for de som har sesong- eller årskort er: Aldri mer enn en bil innenfor bommen pr. kort. Brudd på dette vil medføre tilleggsavgift(p.t. kr 1.600,-).  Dette praktiseres strengt.

Vær også oppmerksom på at all passering videofilmes.