Til innholdet

Skjærbrekkavegen - Søre Vegglifjell

Velkommen til Skjærbrekkavegen SA

Velkommen til Skjærbrekkavegen, som fører opp til de flotte hytte- og friluftsområdene på Søre Vegglifjell.

Automatisk bomsystem er montert og ble satt i drift fra mandag 12. juni 2023. Les mer om bomsystemet her (trykk på bildet, så kommer PDF-filen opp):

Kontaktinformasjon
 • Dersom du opplever driftsforstyrrelser eller problemer med bomanlegget eller veien:
  Ring vakttelefonen: 472 87 082 (SMS kan ikke mottas)
 • Dersom du har problemer i forbindelse med betaling kontakt Passpay på e-post post@passpay.no eller tlf 457 20 880 
 • Skriftlige henvendelser til Skjærbrekkavegen rettes til styreleder: roar.oygarden@gmail.com 
Om veglaget

Veilaget består av 34 grunneiere, og er i dag organisert som et samvirkeforetak, hvor hovedformålet er å drifte og forbedre veinettet i området. Veilaget er et non-profit-foretak, og alle inntekter blir brukt til veidrift. Eierne har ingen mulighet til å ta ut utbytte fra foretaket.

Til daglig drift er det valgt et styre bestående av 5 av andelshaverne samt en kasserer. Styreleder fungerer i praksis som en daglig leder, og det er han som har størst arbeidsbyrde. Disse får derfor en godtgjørelse for sitt arbeid i veilaget. De øvrige styremedlemmene gjør dette vederlagsfritt.

Det er Årsmøtet som er foretakets øverste organ, og som legger føringer for styrets arbeid.

Veilaget eier og administrerer veinettet:

 • Fra Bakke i Veggli og opp til krysset ved Sagstugo,
 • Fra Sagstugo og opp Skjærbrekka til Sørkjebommen,
 • Fra Sagstugo til Sunntjønn,
 • Fra Sunntjønn til Vorset og endeplass ved Larstjønn,
 • Fra Sunntjønn til endeplass ved Svartløk

Til sammen 17 km. I forhold til flere andre veilag i området, har Skjærbrekkavegen en lengre strekning pr betalende bilist, og vi har derfor større utfordringer i forhold til økonomi. Dette er grunnen til at bomavgiften hos oss er blant de høyeste i dalen. Veistyret jobber hardt for å få mest mulig veivedlikehold ut av hver krone, og standarden på veianlegget mener vi fremstår som god, spesielt vintervedlikeholdet holder høy standard. Skjærbrekkavegens økonomiske handlefrihet er noe begrenset grunnet store, faste kostnader i forbindelse med vintervedlikehold samt betjening av gjeld.

Sommervedlikehold omfatter bl.a. lapping, skraping, salting, påkjøring av nye grusmasser, kantklipping, grøfterensking og utbytting av stikkrenner. Disse arbeidene utføres etter behov og i forhold til økonomi.

Vintervedlikeholdet er i sin helhet satt bort til en brøyteentreprenør som har en fast pris pr sesong. Avtalen er 5-årig. Prisen er på grensen av hva veilaget kan finansiere, men standarden er lagt høyt, og utførelsen har i hovedsak vært meget god.

Dessverre er ikke brøyting av alle nødvendige parkeringsplasser inkludert i avtalen. Dette skyldes økonomiske årsaker, og er resultatet av et kompromiss som et ekstraordinært årsmøte vedtok i 2008. De 3 endeveiene mot Svartløk, Vorset og Sørkje var inntil da ikke medtatt i Skjærbrekkavegens vintervedlikehold, da det ikke var økonomi til det. I stedet ble det praktisert en privat brøyteordning med vinterstengt ekstrabom, hvor hytteeiere kunne kjøpe nøkkel. Det var delte meninger om denne ordningen, og på årsmøtet ble det vedtatt at hele veinettet til Skjærbrekkavegen skulle vinterbrøytes under samme entreprise. For å finansiere dette måtte noe annet salderes, og det ble bestemt at private parkeringsplasser beliggende i de tre tidligere endeveiene ikke skulle være med i brøyteentreprisen. Det ble overlatt til brøyteentreprenøren å administrere dette privat.

Veistyret er klar over at dagens ordning heller ikke er ideell, men vi må forholde oss til den økonomi vi har til rådighet. Slik det er nå subsidierer sommerinntekter vinterdrift i betydelig grad, med andre ord; en ønsket oppgradering av veianlegget går sakte.

Avgifter, abonnement, hvordan betale:

For betaling av bompassering av bommen kan følgende benyttes:

 • Betaling for enkelttur på www.passpay.no innen 48 timer
 • Mynter /kontaktløs betaling med Visa eller Mastercard i bomkasse.
 • Sesong- årsabonnement kjøpes på www.passpay.no 

Prisene pr. 26.03.2024 er:

 • Enkeltpassering: kr 90,-
 • Sommersesong: kr 1.100,- (1. mai til 31. september)
 • Vintersesong: kr 1.400,- (1. oktober til 30. april)
 • Årsabonnement: kr 2.200,- (1. mai til 30. april)

Vær også oppmerksom på at all passering videofilmes.