Til innholdet

Samarbeid med store visjoner på Søre Vegglifjell

02.12.2022
Søre Vegglifjell

På Søre Vegglifjell rår idyllen. Her er landskapet preget av bølgende åser, fjelltopper og fjellvann. Det er luftig i alle retninger, samtidig som det er nærhet til alle fjellets fasiliteter. Men mens vi nyter idyllen her, er det hele tiden noen initiativtakere som står på for å gjøre Søre Vegglifjell enda mer attraktivt for de som søker lykken her.

Over en kopp kaffe og Ferrero Rocher-sjokolade snakkes det om samarbeidet som har utviklet seg på Søre Vegglifjell, og som er så viktig for å få til videre utvikling. Knut Bekkjorden, Torstein Lindheim og Bjørn Drtina bidrar til dette på hver sin måte. De har utviklet et velsmurt samarbeid i områdene Myrefjellhøgde, Myrefjell hyttegrend, Sagstugo, Smyl-Li, Vorsetdalen og Høghaug.

Samarbeid på Søre Vegglifjell.

Knut er en ekte gründertype, som har sørget for mye verdiskaping i kommunen. 

- Jeg synes det er fantastisk artig å drive med utvikling. Det handler ikke om å gjøre seg rik, men om å reinvestere og lage noe som kan skape verdier på sikt, forteller Knut.

Han har mange tanker om samarbeid og veien gjennom den finansielle krisa verden står midt oppe i. Samtidig har han stor respekt for at man kan ha litt forskjellige ønsker og behov:

Knut Bekkjorden, initiativtaker til samarbeid på Søre Vegglifjell.
“Vi sitter i samme båt. Vi kan padle i litt forskjellig hastighet innimellom, men vi er ute på den samme reisen.”

Den reisen handler i stor grad om å skape verdiøkning gjennom samarbeid.

Grunneiersamarbeidet 

Knut har flere roller, og er én av flere grunneiere på Søre Vegglifjell. Han startet reguleringsarbeid sammen med grunneier og nabo Torstein Lindheim i 2010. Også sistnevnte går tydelig inn under kategorien gründer. Knut har bare godord å komme med:

- Torstein lever for utvikling, og har nye ideer hele tida. Han har prosjekter rundt omkring, og har knapt landa flyet fra Amerika før han finner på noe nytt, ler Knut.

Torstein Lindheim, en av initiativtakerne til samarbeid på Søre Vegglifjell.

Han heller kaffe i koppen, og fortsetter:

- Det hadde ikke skjedd så mye på Søre Vegglifjell uten Torstein. Han har vilje til å tenke litt større enn de fleste jeg kjenner.

Torstein skyver rosen tilbake til Knut:

- Knut er jo selve krumtappen på Søre Vegglifjell. Det er han som virkelig kan det her oppe. Uten ham hadde det vært vanskelig å få til utvikling.

Bekkjorden og Lindheim, samarbeidspartnere på Søre Vegglifjell.

De to har en lun tone seg imellom, og det er tydelig at de har blitt godt kjent etter hvert. Med en slik tillit er det kanskje også lettere å bygge visjoner sammen. Mer om det etter hvert.

Kort vei til langt vekk

Tomtesamarbeidet på Søre Vegglifjell kommer også til uttrykk gjennom kompetansebedriften Beint Innafor AS. Bak dette navnet står Bjørn Drtina, en engasjert hytteeier med nærmere 50 års erfaring med hytteliv på Søre Vegglifjell. Grunneiere kan knytte seg til Beint Innafor, som så sørger for visning av tomtene deres til interessenter. Visningsoppdragene utføres med engasjement og lidenskap.

Bjørn Drtina, en av initiativtakerne til samarbeid på Søre Vegglifjell.

Det er Bjørn selv som holder visningene. Han ønsker oppriktig at flere skal få øynene opp for idyllen, og mener at de som kjøper seg hytte her gjør en god investering i livskvalitet.

“Søre Vegglifjell er en godt bevart hemmelighet, med en positiv utvikling. Man har bygd ut full infrastruktur, samtidig som man har klart å bevare romsligheten, god luft og det usjenerte.”

Bjørn har tidligere introdusert slagordet Kort vei til langt vekk om Vegglifjell. I dette ligger det både en tanke om at fjellet ligger sentralt til på Østlandet, og at det er kort vei til ulike opplevelser i nærområdet. Det kan imidlertid ha en mer overført betydning også: Det er kort vei fra hytteveggen til uberørt natur, og det er kort vei til en helt annen ro enn man kanskje fyller hverdagene med. Det er i stor grad disse tankene Bjørn selger.

Bjørn Drtina på Søre Vegglifjell.

- Jeg brenner for området, og har et mangfold av hyttetomter å tilby. Intensjonen min er ikke å tjene meg rik på det, men jeg vil være med på å utvikle området for lokalbefolkning og hyttefolk. Jeg har lyst til at Veggli skal bestå som et lysende sted, ikke ei mørk bygd, forteller Bjørn med inderlighet.

Først Veggli, så salg

Knut er en av grunneierne Bjørn selger for, og de har et tydelig definert samarbeid som går nærmest av seg selv. Men for de som står utenfor kan kanskje et slikt samarbeid virke litt spesielt. Kan man selge for flere interessenter? Hvem er man i tilfelle mest interessert i å selge for? Kan man fortsette å samarbeide hvis man er tilknyttet ulike selgere? Knut og Torstein deler gjerne egne erfaringer rundt dette. 

- Kundene har forskjellige ønsker når det gjelder pris, utsikt, solgang, nærhet til vann, flat eller bratt tomt og så videre, forteller Knut.

Knut Bekkjorden, ildsjel på Søre Vegglifjell.

Litt som i samspillet mellom Ole, Dole og Doffen fortsetter Torstein der Knut slapp:

- Det viktigste for grunneierne er å få solgt tomter. Knut og jeg har gjort store investeringer sammen for å få en infrastruktur på plass. For at dette skal bli levedyktig framover er vi avhengige av salg, og i det store bildet betyr det lite hvem av oss som selger, forklarer Torstein.

Målet for selgeren blir dermed å kunne møte kjøpers ønsker og behov.

-Min selger, Jan Einar Stølan, kan selge for Knut, sier Torstein med glimt i øyet.

Jan Einar Stølan, selger fot Torstein Lindheim på Søre Vegglifjell.
“Hvis Stølan har ei tomt som passer til det kunden etterspør, har han ikke noe problem med å selge den tomta for Knut. Det har skjedd, og da tjente Knut pengene. Men det gjør jo ikke noe, for da ble det bygd ei hytte her i stedet for at de valgte å bygge et annet sted. Det er en felles forståelse vi har. Vi er avhengige av å selge begge to.”

Bjørn kan bekrefte at han støtter en slik tankegang:

- Er det noen som peker på et sted og ei tomt jeg ikke representer, kan jeg sette dem i kontakt med rette vedkommende. Vi har en enighet om at det aller viktigste er å få folk til Veggli.

Heldigvis har salgene over tid fordelt seg bra, og de tre opplever at dette er en levedyktig modell.

Utsikt på Søre Vegglifjell.

Som avtalt!

Men hva skjer etter at tomta er solgt? Mer samarbeid, selvfølgelig! Bjørn har troverdighet gjennom solid lokalkunnskap, og tipser nyslåtte tomteeiere om hvem som kan levere grunnarbeidet. Her kommer det lokale entreprenørfirmaet BB En3prenør inn i bildet.

Knut Olav Groven er fersk daglig leder i BB En3prenør, og til sammen er det ni flittige ansatte som står på for bedriften. De tar på seg grunnarbeid til hytter og hus, og tilbyr infrastruktur til tomtefelt. I tillegg brøyter de og sørger for veivedlikehold. Og det kan virke som folk setter pris på jobben de gjør. Siden selskapet ble stiftet i 2002, har de gradvis vokst seg større, og de leverer gode resultater.

BB En3prenør bidrar gjerne til å løse oppgaver lokalt. Kontakten med kundene er nær, og antallet takknemlige tilbakemeldinger på Facebook vitner om at de spiller en viktig rolle, for både fastboende og tilreisende. De styrer etter mottoet Som avtalt, og ser ut til å leve fint opp til det. 

Ikke bare er BB En3prenør viktig for de som bestiller tjenestene deres. De er svært viktige for hele samarbeidet på Søre Vegglifjell. Det er jo de som bokstavelig talt skaper fundamentet for visjonene.

Nærbilde av kaffekopp.

Å skape et hjerte midt i det hele

Én av disse visjonene er yogasenteret. Det startet som en av flere ideer Torstein har hatt, og Knut støttet ivrig opp om den. Nå har ideen blitt så voksen at tømmeret er hugd og ligger klart og venter.

Yogasenteret skal bli en møteplass som kan samle både de lokale og hyttefolket. Her planlegges det for en kafeteria med utsikt i alle retninger, samt varme senger til tilreisende. Senteret ses som del av en større plan på Søre Vegglifjell, som handler om å videreutvikle hyttetomter og bygge veier og infrastruktur som henger sammen. Et slikt senter vil bli selve hjertet i infrastrukturen.

Dessverre fikk planene en bråstopp da resesjonen kom, men prosjektet er ikke skrinlagt. Visjonen skal realiseres, og Torstein er sin egen motor.

“Det haster! Jeg har ikke så mange år igjen å gjøre det på. Det å bygge på toppen av et fjell og få en utsikt med 360 grader vil skape noe helt eksepsjonelt. ”
Torstein Lindheim, visjonær på Søre Vegglifjell.

Torstein forklarer med stor innlevelse, og det skarpe blikket understreker at dette er noe han mener med hele seg. Han unner seg en Ferrero Rocher og nyter sjokoladesmaken mens han lar Knut overta ordet:

- Det er ikke mange som har 360 graders utsikt fra serveringsstedet. Det kommer til å bli veldig unikt! Hvis vi klarer å kombinere det med en god matopplevelse, blir totalen forhåpentligvis så god at folk vil komme igjen og igjen. Da blir senteret levedyktig, forklarer Knut.

Bjørn er helt enig, og legger til at maten som skal serveres her bør være kortreist. Han er opptatt av å bruke det som er lokalt, ikke bare for å ferdigstille hytter, men også for å støtte næringsliv og handel. 

Bjørn Drtina skuer utover Vegglifjell.

- Jeg har lyst til at Veggli skal bestå som et lysende sted, ikke ei mørk bygd, forteller Bjørn med overbevisning. Han minner videre på uttrykket Hvis du vil ha lokalbutikker i morgen, bruk dem i dag.

En slik bevissthet kombinert med store visjoner kan utvilsomt gi Søre Vegglifjell et enda større løft enn det allerede har hatt. Men hvordan komme seg fra idéstadiet til selve byggeprosessen?

Mellom visjon og realisering

Torstein har, ikke overraskende, tanker om dette også. Han ser for seg en borettslagsmodell på fjellet.

- Jeg fikk ideen etter å ha snakket med en kompis. Han vil gjerne inn på hyttemarkedet, men har ikke råd til å kjøpe ei hytte til fem millioner. Men han kan ha råd til å kjøpe ei hytte til to millioner, forteller Torstein.

Knut Bekkjorden, ildsjel for utbyggingsarbeidet på Søre Vegglifjell.

Knut fortsetter:

- Borettslagsmodellen på fjellet går ut på å skaffe seg ei dobbelthytte. Det er billigere å bygge dobbelthytter. Alt fra grunnarbeid til betongplate, vegg- og vindusredusering, ett strøminntak, én stikkledning og én gårdsvei inn er kostnadsreduserende. På denne måten kan flere få råd til hytte, forklarer Knut engasjert.

Igjen tar Torstein over. De er ivrige nå, de to fjellentusiastene:

-Litt forenklet trenger du bare to millioner for å få ei hytte til fem millioner. Og hvis det etter hvert skulle vise seg at du ikke klarer de månedlige utgiftene, kan du selge andelen din. Da selger du en andel til to i stedet for fem millioner. Det er enklere å selge. Hvis du for eksempel klarer å få 2,2 for andelen du selger, har du til og med vært en liten kremmer på fjellet!

Torstein Lindheim, ildsjel for utbyggingen på Søre Vegglifjell.

Ideen er knapt offentliggjort, og Knut og Torstein er spente på hvordan den vil bli tatt imot. Modellen gir mange hyggelige effekter, og kan gjøre at flere får råd til å skaffe seg hytte. De har begge stor tro på at dette er noe det kan bli interesse for.

Veien gjennom krisa

Men uansett hvordan man vrir og vrenger på det, er det stopp i utbygginga akkurat nå. Også på Søre Vegglifjell merkes det at man har trukket i bremsen. De to ringrevene har likevel et eget skråblikk på det hele:

- Det er jo når situasjonen er slik den er nå at vi virkelig kan forhandle. Trelastprisene har gått ned, og det kan sikre lavere byggekostnader. Hvis vi i tillegg kan klare å love fastpris på strøm, vil det skape større økonomisk trygghet for de som vurderer å kjøpe hytte, forklarer Knut.

Knut Bekkjorden, ildsjel på Søre Vegglifjell.

Akkurat nå er det tomtesalg som er nøkkelen til videre utvikling.

- Knut og jeg må selge 10 tomter i 2023 for å være i stand til å gå i gang med utbygging av yogasenter og varme senger. Hvis modellen med dobbelthytter slår an, kan vi plutselig være i gang. Da er det bare å trykke på knappen, smiler Torstein, og unner seg en aller siste Ferrero Rocher.

Det er tydelig hvor viktig samspillet på Søre Vegglifjell er for videre utvikling. Heldigvis er det nok av vilje til samarbeid og det å styrke hverandre på tvers av kompetanseområder.

- Vi kan jo la være å samarbeide, men den tanken har aldri streifet oss, avslutter Knut med glimt i øyet.