Til innholdet

Oppfylte drømmen om egen bedrift

06.05.2022

Oppfylte drømmen om egen bedrift

Tømrerne Håkon og Joakim drømte om å få til noe mer, løsningen ble å starte eget tømrerfirma. Tre år senere er hele jaktlaget og kameratgjengen på fem ansatt i Fulsaas og Løkseth.

–Foreløpig ikke. Vi klarer heldigvis å skille mellom jobb og fritid. At vi kjenner hverandre godt bidrar til et veldig godt samarbeid på jobb, forklarer tømrer og prosjektleder, Joakim Løkseth.

Drømmen ble til virkelighet

Siden oppstarten i 2019 har gründerne sett en eventyrlig vekst og utvikling. Håkon og Joakim ønsket å være med på utviklingen som skjedde på fjellet.

–I dag teller vi fem ansatte, noe som var mye mer enn vi kunne håpe på da vi startet. Mye er takket være utviklingen som har skjedd på Vegglifjell, sånn sett kom vi nok inn på et gunstig tidspunkt.

– De siste årene har det vært stort behov for nybygg, men vi tror at dette på sikt vil stabilisere seg og bevege seg mer over på rehabiliteringer og tilbygg av eksisterende hytter, forklarer Fulsaas.

Samhold på fjellet

Det har blitt et godt samarbeid blant de forskjellige bedriftene og entreprenørene som arbeider på Vegglifjell.

–En gang i uka samles vi til felles håndverkerlunsj på Fjellstua. Her treffer vi andre enpreprenører og håndverkere over en felles lunsj. Så får vi «ljugi» litt til hverandre.

Lokale ringvirkninger

At utviklingen på fjellet har hatt positive ringvirkninger for lokalsamfunnet og kommunen er gründerne i Fulsaas og Løkseth skjønt enige om.

–Jeg tror mange kanskje tar utviklingen litt for gitt. Som lokalbefolkning skal vi være glade for det som har skjedd på Vegglifjell. Det bidrar til å holde liv i kommunen, og ikke minst Veggli sentrum. Jeg mistenker at Veggli hadde sett litt annerledes ut, om det ikke var for aktiviteten oppe på fjellet, poengterer Fulsaas.

–Selv om det har gått aller mest i hyttebygging de siste årene, så har vi også fått noen oppdrag med å bygge eneboliger. At særlig unge mennesker velger å bosette seg eller bli værende i kommunen er ekstremt viktig, avslutter Løkseth.