Til innholdet

Vegglifjellvegen Veglag SA informerer

13.01.2023

 

Vegglifjellvegen på nordre Vegglifjell informerer om prisendringer og planer. Prisen på enkelttur er uendret, mens prisen på års- og sesongabonnement går opp.

Fakturering av abonnement 2023.

Det det kommet faktura i nettbank fra oss. Den vil også komme som e-post og i post de nærmeste dagene. Undertegnede får noen tilbakemeldinger om prisøkning. Å drive fjellveg er også blitt en kostbar affære. Vi synes selv vi holder en god kvalitet på en grusveg med høy belastning. Det krever mye.

Våre entreprenører har en indeks de får etterskudd for hvert driftsår. Den dekker ikke opp for den avgiftsøkning det har vært på drivstoff og olje.

Anleggsbransjen er en av de bransjene det svir aller mest for nå.

Prisnivået på abonnement har hittil vært lavt. Vi får jevnlig spørsmål om vi ikke skal øke for å kunne investere. Når økningen nå er 30%, har vi forståelse for at det høres mye ut.

Alle priser blir justert i.h.h.t årsmøtevedtak. Se gjeldene priser her.

Jobber med asfaltering

Vi har i lengre tid prosjektert asfalt fra Lien til Lauvhovd. Men bankene og utlånerne er ikke nådige. Som selskap har vi en fornuftig pengestrøm, og den relativt stabil. Ser en nedgang nå for 2022 v.s 2021.

Lånegiverene krever selvfølgelig garantier ved utlån. Vi har ikke annet enn pengestrømmen og gode reviderte regnskaper å vise til. Er i dialog med en lånegiver, for å se på mulighetene på nytt med andre løsninger m.p sikkerhet og kausjon.

Prosjekt asfalt er dermed nedskalert i forhold til 6.0 km lengde. Vi tenker oss frem til krysset Persbu - Roevegen.Vi har knuste masser på lager til bruk som bærelag som underlag til asfalt. Det er en kostnad vi allerede har tatt av egenkapital ca 1,7 mill. Noe av kostnaden på knuste masser er også knusing av veg grus som vi har benyttet i vegen allerede .

Planlagte utskifting av bom

1.januar 2024 vil vi innføre kameraløsning for skiltgjenkjenning . Det krever en del infrastruktur på plass som skal bekostes. Info om dette vil komme langs vegen seinere.

 

Håper dette var avklarende. Vi som bomveg-selskap er ikke unntatt for prisøkning generellt.

Mvh

Hallgeir Tveiten

Daglig leder