Til innholdet

Informasjon til Vevas sine kunder

21.05.2024
Hei alle kunder

Vegglifjell Vann og Avløpsselskap AS (Vevas) har det siste året gjort store investeringer i infrastrukturen på vann og avløp på Vegglifjell. Dette er for å møte kravene til myndighetene ang utslippskrav både kortsiktig og langsiktig, og for kapasitetsøkning for påkobling av hytter.

Med stor lånemasse og krav fra banken om å ha en vedlikeholdsbuffer til drift så må Vevas øke årsavgiftene med 30% fra 2024. De nye vann- og avløpssatsene finner du her.

I 2024 vil årsavgiften bli fakturert i to delbetalinger, første gang nå i mai og andre gang i oktober 2024.

Fra 2025 vil planen bli å fakturere kvartalsvis, altså dele årsavgiften i fire delbetalinger pr år.

Årsaken til økning i årsavgiften (Publisert 12.06.2024)

Forklaringen på økningen av avgiftene er sammensatt av flere faktorer. ALT har jo økt de siste årene, strøm, transport, slamtømming, innkjøp, etc, etc.

Vevas har i 2023 og starten av 2024 investert stort på Persbu RA for å møte kravene til rensing fra miljødirektoratet og øke kapasiteten i renseanlegget. Slik det har vært har det gått i overløp ut i infiltrasjonsbassenget i de mest belastede periodene, jul, vinterferie og påske. Dette blir vi straffet hardt på om vi hadde fortsatt.
Nå har vi gjort et stort løft og investert for mange år fram i tid hva gjelder kapasitet. Og samtidig gjort alt klart for akkreditert prøvetaking av avløpsvannet vi slipper ut, som også er krav fra myndighetene på større renseanlegg fra 2027.

Samtidig er våre eldste anlegg nå blitt 20 år som gjør at vi får større vedlikeholdsutgifter i årene framover enn årene før. Banken vår satte også krav om at vi må ha en vedlikeholdsbuffer framover for både planlagt og uforutsatt vedlikehold av anleggene.

I tillegg har det fram til 2023 vært gode tider og mange påkoblinger av hytter som har hjulpet økonomien slik at avgiftene har ligget ganske jevnt. Nå når det ikke blir koblet på en eneste hytte må årsavgiftene bære alle våre drifts- og vedlikeholdskostnader i noen år.

Framover, i og med vi har tenkt langsiktig tenker jeg at det nok holder med «vanlig» indeks regulering av avgiftene så fremt ting ikke endrer seg vesentlig. Vevas er 51 % eid av Rollag Kommune og således underlagt prinsippet om selvkost så det må vi kjøre etter. Samtidig er det både lov og helt nødvendig med buffer til vedlikehold som nevnt.

Håper dette gir et bilde av årsaken til de endrede årsavgiftene.

Roar Øygarden, daglig leder