Til innholdet

Dugnadsarbeid som begeistrer

16.09.2022
Gangbane Senhovd Søre Vegglifjell tur topptur Rollag

Dugnadsarbeid som begeistrer

Knut Alnæs brenner for Vegglifjell og for å gjøre det til et sted der man lettere kan ferdes til fots. Det har ført til en dugnadsinnsats som det står stor respekt av. Og resultatet? Meter på meter med gangbane gjennom vekslende terreng med vakre utsiktspunkter.

-Familien flytta inn på Drømmehytta vår i Steintjønn Hyttegrend i 2019. Vi begynte fort å legge turer til Senhovd, siden det er den toppen som ligger nærmest oss. Vi oppdaget imidlertid tidlig at det var mye vått i terrenget, med en del myrterreng og gjørmete områder, forklarer Alnæs.

Knut Alnæs på det ferdige resultatet på den lange myra
Foto: Anne W Bjørkgarden
Det unike samarbeidet

De fleste av oss hadde kanskje bare lagt om veien og gått utenom, men Alnæs klarte ikke helt å slå seg til ro med det. Han oppsøkte grunneierne, og fikk raskt fin kontakt med Anne og Thor Arne Bjørkgarden. Etter hvert ble også Vegglifjell Friluftslag (VFL) og Sørkje Sameie koblet på. Ikke lenge etterpå var de i gang med å legge planer for hvordan man kunne legge gangbaner i terrenget, for slik å forbedre ruta og gi bedre tilgang til naturopplevelsene.

Samarbeidet var tydelig helt fra begynnelsen av. VFL kjøpte inn plank og skruer, gjennom Fulsaas Maskin kjørte Bjørkgarden materialene ut og fordelte dem utover den tenkte traseen, mens Alnæs var gangbanesjef og holdt arbeidet i gang.

Ulf Larsen, Knut Alnæs og Lars S. Thygeson
Foto: Anne W Bjørkgarden

-Et par ganger har vi vært en hel dugnadsgjeng på 10-15 stykker. Oftest har vi vært ei mindre gruppe på 2-4, og av og til har det bare vært meg. Vi har klart å organisere det sånn at vi tar tak innimellom, når det er tid og mulighet. Da sender jeg en SMS til hyttenaboene, og de som har tid til å være med blir med. Det er en fin måte å bli kjent med nærmiljøet på, smiler Alnæs.

Fornøyde turfolk som tester den nye strekka med gangbane
Foto: Anne W Bjørkgarden
Glade turgåere og fornøyd terreng

Det er tydelig at det hele tiden har vært et prosjekt med positivt fortegn og overskudd. Det er uten tvil til glede for turgåere, og mange har stoppet opp langs traseen for å uttrykke sin takknemlighet til dugnadsgjengen. Man kan allerede se at terrenget har begynt å hente seg inn i områder der det var mye gangslitasje, og trafikken er nå i stor grad konsentrert og regulert, fordi det er tilrettelagt.

“Vi har hytte rett ved der hvor turstien starter, og kan observere en tredoblet trafikk opp til Senhovd. Det har blitt lettere å komme opp, og flere kan nå nyte den vakre utsikten man blir belønnet med når man kommer til toppen. Vi ser at arbeidet vi har lagt ned både gleder andre og er godt for terrenget. Det gir motivasjon for å gjøre jobben. ”
Litt av gangbanen sett fra Grohølsfjell
Foto: Anne W Bjørkgarden
Et evighetsprosjekt

Det trengs ektefølt motivasjon for å ta fatt på et sånt prosjekt, og det har vært en omfattende jobb. Alnæs er usikker på hvor mange gangbanemeter som er lagt til nå, men det sier seg selv at det er betydelig. Han anslår at de nå er 80% ferdig.

-Det mangler litt på det øverste platået. I tillegg vil det med tiden melde seg behov for vedlikehold. Solslyng vil kreve at vi etterskrur, og kanskje må deler byttes ut etter hvert. Det er nok et slags evighetsprosjekt, sier Alnæs med latter i stemmen.

Ulf, Lars og Knut
Foto: Anne W Bjørkgarden

Det er ingen tvil om at Alnæs til tross for innsatsen som kreves har en helt unik vilje til å få det gjort. Han hadde aldri før lagt gangbaner, men leste seg litt opp på det før han kastet seg utpå. Deretter ble veien til underveis -bokstavelig talt.

Den optimale plankelengden

-Det ble et viktig prinsipp å få minst mulig kapp, slik at ressursene ble godt utnyttet og etterarbeidet ble minimert. Etter hvert fant jeg fram til den optimale plankelengden, og denne la jeg inn i en formel som ble grunnlaget for alle beregningene vi gjorde. Vi bestilte all plank i den optimale lengden, og formelen viste seg å stemme overraskende godt. Vi trengte ikke å tenke på kapp, forklarer Alnæs.

Ulf, Lars og Knut, gangbanegutta
Foto: Anne W Bjørkgarden

Og hva er den perfekte plankelengden? 3,6 meter, så klart! Med dette som utgangspunkt la dugnadsgjengen både underplanker og bordgang. Noen planker ble delt i to, andre i fire, og resultatet ble meter på meter med stødig gangbane og null svinn.

Gangbanen har til og med fått en ekstra finesse, også dette med utgangspunkt i den optimale plankelengden.

-Gangbanen kan bli glatt og sleip når det er vått. Derfor har vi lagt inn antiskliklosser på tvers. Disse gir ekstra tak og støtte, og gjør det tryggere å ferdes der i all slags vær, betrygger Alnæs.

Knut Alnæs og Lars S. Thygeson
Foto: Anne W Bjørkgarden
Friluftslaget og den grønne infrastrukturen

Arbeidet på turstien fortsetter, med fokus på både detaljer og de større perspektivene. Et viktig prinsipp her er tanken om grønn infrastruktur. På Vegglifjell er det Friluftslaget (VFL) som har hovedansvar for den grønne utviklingen. De sørger blant annet for skitraseer, turstier, sykkelstier og sykkelveier. De har også fått med grunneiere på å tilføre 5% av salgssum til videre investering i grønn infrastruktur.

Solnedgang på Grohølsfjell en seinsommerkveld
Foto: Anne W Bjørkgarden
“ For å virkelig få til dette arbeidet, er vi avhengige av gode samarbeidspartnere hele veien. ”

-Vi trenger grunneiere som stiller seg positive til utviklingen, og som er villige til å avsette grunn for dette. Videre må vi ha utbyggingsavtaler med flere ulike aktører på plass. Og sist, men ikke minst, er vi avhengige av dugnads- og frivillighetsarbeid. Her bidrar Søre Vegglifjell Hytteforening sterkt, sier Ludvigsen.

Han trekker spesielt fram nettopp Knut Alnæs. Dugnadsmiljøet er imidlertid stort, og andre ildsjeler kan også nevnes: Leder av Sørkje Sameie, Lars Sverdrup-Thygeson, for bistand til å registrere hvor det bør legges gangbaner, Fulsaas Maskin og Thor Arne Bjørkgarden for utkjøring av materialer og Knut Håkon Berglia som har lagt mye arbeid ned i vedlikehold av traseer, kvisting, rydding og vedlikehold av turstier.

Solnedgang på Grohølsfjell
Foto: Anne W Bjørkgarden

- Vi er avhengige av dugnadsånden, men det er viktig at den er regulert, og at ingen starter på store prosjekter som klopping, rydding eller merking uten grunneiers tillatelse. Ellers er vi svært takknemlige for initiativet som vises, og Friluftslaget vil gjerne rette en stor takk til alle som bidrar til den gode dugnadsinnsatsen på Vegglifjell.

Les mer om Vegglifjell Friluftslag og hvordan de jobber. 

Grohølsfjell
Foto: Anne W Bjørkgarden
Dugnad, samarbeid og fellesskap

Vegglifjell trenger altså dugnadsånden, og heldigvis lever den i beste velgående. Og når initiativtakerne ser at innsatsen de legger ned har stor betydning, motiverer det også for å fortsette.

-Dugnadsarbeidet er en takknemlig jobb. Man kan glede både andre, naturen og seg selv ved å gjøre en innsats. I tillegg er det flott å være en del av et fellesskap som samarbeider så godt, avslutter Alnæs.

Vegglifjell Steintjonn vann vår furu
Foto: Anne W Bjørkgarden

Gangbaner, også kalt klopper, legges for å passere våte områder i myrterreng, der det er vanskelig å legge stien utenom. Når slike gangbaner er riktig lagt, påvirker de miljøet de er i minimalt. De er også enkle å fjerne igjen dersom det skulle bli nødvendig.

Les mer om gangbaner og hvordan de legges.

 

Gangbane solnedgang
Foto: Anne W Bjørkgarden

Steintjønn Hyttegrend

  • Hytteområde som ligger på Søre Vegglifjell
  • Friluftsliv og naturopplevelser
  • Fiber 
  • Romslige tomter med både utsikt og skjerming 
  • Fantastisk utsikt og trolig den lengste solgangen på Vegglifjell
  • ca 850 moh
  • Skiløyper et snøballkast fra hytteveggen
  • Flott turområde og gode fiskemuligheter, både sommer og vinter

 

Interessert? Les mer her.