Til innholdet
Vegglifjell Friluftslag – organiserer og samler hyttefolket, grunneiere og næringsliv til felles innsats for å utvikle gode tilbud på Vegglifjell.

 

Foreningen har ansvaret for å utvikle skiløypenettet, løypepreparering, turstier, sykkelstier og annen grønn infrastruktur til glede for alle brukere av fjellet.

Vegglifjell Friluftslag er en medlemsbasert organisasjon som drives av et styre med hytteforeningene, grunneierne og næringslivet representert.

Styret utformer prosjektplaner og setter disse i arbeid i samarbeid med lokale entreprenører og andre lokale interesser.

Skiløyper er en av fjellets viktigste attraksjoner og Vegglifjell Friluftslag har hovedansvaret for dette. Det inngås avtale med en entreprenør som utfører denne jobben gjennom en løypeavtale med Vegglifjell Friluftslag. Dagens avtale er med Fulsaas Maskin AS og sesongen planlegges og koordineres via Løypelaget.

Løypelaget er et forum hvor alle hytteforeninger, entreprenør og Vegglifjell Friluftslag møtes jevnlig i sesongen for å planlegge, korrigere og evaluere løypekjøringen.

Løypeavtalen er finansiert via frivillige bidrag fra hytteforeningene og den tinglyste serviceavgiften som tomtekjøpere betaler til Vegglifjell Friluftslag. Totalt er budsjettet for sesongen 2021/2022 på 1,7 millioner.

Prosjekter som krever investeringer finansieres via en utbyggingsavtale hvor grunneiere forplikter seg til å tilføre 5% av salgssummen til investering i grønn infrastruktur. Disse midlene forvaltes og settes i arbeid av Vegglifjell Friluftslag gjennom  styrets prioriteringer og beslutninger.

Vegglifjell Friluftslag jobber også med å forbedre tilbudene når det ikke er snø. Vi har jobbet med å ferdigstille merkingen av sykkeltraseer, merking av “10 på topp” klopping av turstier m.m.  I tillegg er vi i gang med å kartlegge det øvrige stinettet, slik at det blir skikkelig merket. Vi tilrettelegger for nye badeplasser, og muligheter for tilrettelagte fot- og sykkelturer.

Vegglifjell Friluftslag finansieres hovedsakelig gjennom et spleiselag med bidrag fra grunneierne til investeringer og hytteeiernes bidrag til løypekjøring. De som har hyttetomter regulert etter 2007 betaler en årlig serviceavgift direkte til Vegglifjell Friluftslag. Denne avgiften er tinglyst. I tillegg betaler mange av de som har eldre hytter løypeavgift til hytteforeningene.