Til innholdet

Rollagsfjell Utmarkslag

I tillegg til jakt, er det rike fiskemuligheter. Utmarkslagets totale område er ca. 22.000 dekar som er delt opp i sju jaktfelt av varierende størrelse med god arrondering. 12 fiskevann med ørret og abbor.

Trillemarka-Rollagsfjell