Til innholdet

Styret i Vegglifjell Hytteeierforening

STYRET 2023/2024

ROLLE OG KONTAKTINFO

Leder
Trond Heier
Mobil: 926 98 014
E-post: trond.heier@online.no

Kasserer
Øyvind S. Haugen
Mobil: 957 76 334
E-post: oyvind.s.haugen@gmail.com

Styremedlem
Sverre Dejgaard
Mobil: 908 81 118
E-post: sverrewilhelmdejgaard@gmail.com

Styremedlem
Marius Storm
Mobil: 412 00 014
E-post: mariusstorm144@hotmail.com

Styremedlem
Trond Jerve
Mobil: 952 76 355
E-post: jertro@online.no

Styremedlem
Leif Welhaven Løchen
Mobil: 48481766
E-post: leif@wre.no

 

Valgkomité
Fredrik Helverschou
Mobil: 905 09 799
E-post: fhelver@online.no