Til innholdet

På årsmøtet i 2011 ble det besluttet å gjøre fiskekort til en del av medlemskapet. Dette er et kollektivt fiskekort for alle medlemmer.

Det er ikke utsendt eget fiskekort/medlemskort. Gårds- og bruksnummer på hytta skal oppgis ved evt. kontroll.

Det er gitt 2 stangfiskeretter pr. medlem. Fiske tiden er fra 15. mai til 15. september

De vannene som foreløpig er omfattet av ordningen er:

 • Mjogetjønn
 • Trytetjønn
 • Langevann med løker
 • Kråkåstjønn
 • Gversettjønn
 • Svartetjønn søre del (nord for Killingskaret)
 • Søre Daggrø
 • Nordre Daggrø
 • Rypetjønn
 • Killingdalstjønn
 • Lisetåi
 • Årsetåi
 • Hekåi

Oppsummert notat Vegglifjell Hytteierforening

Fiskerapport oppsummering i tabell