Til innholdet

Vegglifjell vann- og avløpsselskap AS (VEVAS)

Vegglifjell Vann- og Avløpsselskap AS (VEVAS) ble etablert i 2003 og har som formål å bygge ut, eie og drive infrastrukturanlegg for vann, avløp og annen infrastruktur i hytteområdene i Rollag kommune.

Vakttelefon:   909 22 181
E-post: post@vevas.as
Kan du få vann og avløp til din hytte?

Dersom du har hytte innenfor området der VEVAS har bygget ut vann- og avløpsnett er det lett å få vann og avløp til hytta. Ta kontakt med daglig leder for å få pris på hva det koster å tilkoble seg vårt nett. Dersom det må graves en lang grøft eller dersom det må monteres pumpe for å føre avløpet i motbakke vil kostnaden bli høyere enn dersom vann- og avløpskum ligger nær hytta. Dette avklares i hvert enkelt tilfelle.

VEVAS er i dag engasjert på hele nordre Vegglifjell med et felles renseanlegg ved Persbu-krysset, større og mindre anlegg i Svartliområdet og deler av Votnedalen, samt områdene Svartløk og Skjærbrekka/Steintjønn på Søre Vegglifjell. Slike anlegg må planlegges i samråd med grunneiere i området, og det kan være en utfordring å få dette til økonomisk. Dersom det er mange eksisterende hytter i området som ønsker vann og avløp vil det være en god start.

Ta kontakt med daglig leder i VEVAS eller grunneier i ditt område for å høre status for planer for vann og avløp.

Hva koster det å få vann og avløp til hytta?

Prisene vil variere i de ulike områdene, avhengig om det er tilknytning for kun vann, kun avløp eller for begge deler. Hyttas beliggenhet i forhold til eksisterende vann- og avløpsnett vil også være avgjørende. Faktura sendes ut før hytta tilkoples, og både tilkoplingsavgift og årsavgift tillegges merverdiavgift på 25% siden VEVAS er et momspliktig selskap. Det anbefales å ta kontakt for nærmere informasjon.

Årsavgifter for 2023

Vann og avløp:   kr. 8.459,- inkl mva
Kun avløp:         kr. 6.344,- inkl mva
Kun vann:          kr. 2.115,- inkl mva

Årsavgiften indeksreguleres hvert år.

Til informasjon ligger all drift og vedlikehold innbakt i årsavgiften, slik at den enkelte hytteeier har forutsigbarhet i forhold til økonomien.

Kontakt oss

Vakttelefon:   909 22 181

Rolle

Navn

Mobil

Epost

Daglig leder

Roar Øygarden

934 53 163

post@vevas.as

Styreleder

Randi Nørstebø

920 80 202

randi.norstebo@outlook.com

Driftsoperatør

Ulrik Hoff

926 53 807

gaupehoff@gmail.com

Besøksadresse:   Numedalstunet 5, 3628 Veggli

 

VEVAS’ historie og arbeidsmåte

Vegglifjell Vann- og Avløpsselskap AS ble etablert i 2003. 

Rollag kommune eier 51 % av aksjene og har derved full styring på selskapet. De øvrige aksjene eies av private grunneiere på Vegglifjell. Odd Eldar Tveiten på Numedalstunet i Veggli har i siden oppstart vært engasjert som daglig leder i VEVAS.

VEVAS har ikke økonomisk fortjeneste som formål og deler ikke ut overskuddet til eierne.

Løsninger for vann og avløp

VEVAS startet sin virksomhet nord på Vegglifjell, i området Persbu-Veggli Fjellstue. Utgangspunktet var å finne helhetlige, langsiktige løsninger for å legge inn vann og avløp i gamle og nye hytter. Løsningen har blitt å samle alt avløp til et felles renseanlegg ved Persbu-krysset ved innkjøringen til nordre Vegglifjell. I tillegg er det flere mindre og større fellesanlegg. Statsforvalter er blitt forurensings myndighet på deler av Vegglifjell, og vi etablerer nå oppgraderte løsninger for å etterkomme de krav som stilles.

Vannforsyning skjer fra en rekke pumpehus og borebrønner som ligger spredt rundt om i hytteområdene. Erfaringsmessig er borebrønn sikre og gode kilder, men kan i noen tilfeller ha litt utfordringer i forhold til kapasitet. Det tas jevnlige prøver i henhold til godkjent prøvetakingsplan av Mattilsynet.

Siden oppstarten i 2003 er det bygget nærmere 200 km med vann- og avløpsledninger og over 700 hytter er koblet til VEVAS’ anlegg.

Helhetlige planer for infrastruktur

Grunnlaget for en god løsning for vann, avløp, strøm, fiber og veg fram til hyttene ligger i reguleringsplanen for hytteområdet. Som del av planarbeidet lages det også plan for hvordan ledningsnettet kan graves ned på en måte som er rasjonell og som ikke gir unødige inngrep i terrenget. Vi legger stor vekt på at alle grøfter som graves skal tilbakeføres til naturen så raskt som mulig uten at det skal oppstå varige sår i naturen. Vi krever derfor av våre entreprenører at de gjør en god jobb. Ingen ønsker at Vegglifjell skal se ut som et anleggsområde.

Samarbeid med Rollag elverk og Numedal Fiber

Når infrastruktur bygges er det ofte hensiktsmessig å legge vann- og avløpsledninger i de samme grøftetraseene som strøm- og fiberkabel. Vi samarbeider derfor tett med Rollag everk om å planlegge og bygge ut strøm- og fibernett parallelt med vann og avløp. Dette gir mindre inngrep i naturen, lavere utgifter ved bygging og lavere kostnader for deg som kunde.