Til innholdet

Hvordan finansieres Fellesgoder som skispor på Vegglifjell?

01.12.2023

Teksten er en kopi av artikkelen som sto i Under Varden påsken 2023, utsendt av Rollag kommune, men er fortsatt like aktuell.

Skiløyper og tilrettelegging for friluftsliv på Vegglifjell er ikke gratis. Budsjettet for løypekjøring i sesongen 2022/23 er på 2,2 mill. kroner. Er du med på spleiselaget?

Siden 2007 har Vegglifjell Friluftslag hatt ansvaret for utvikling og drift av friluftstilbudet på Vegglifjell - skiløyper, turstier, badeplasser, merking, skilting og kart - med hovedvekt på skiløyper. Basis for finansieringen er utbyggingsavtaler knyttet til regulering av nye hyttefelt. Grunneierne bidrar med 5% av tomtesalget til utvikling, mens drift skal dekkes av serviceavgiften som er tinglyst på tomter regulert og solgt etter 2007. Hytteforeningene er svært viktige bidragsytere til finansiering av skiløyper ved at en andel av medlemskontingenten fra de eldre hyttene går til løypekjøring. Rollag kommune er også med på spleiselaget hvor støtten går uavkortet til løypekjøring.

Vegglifjell Sti og Løypelag

For å sikre mer penger til drift og en ryddigere organisering, er Vegglifjell Sti og Løypelag under etablering. Gjennom det spisses kompetanse og fokus på primæroppgavene - gode skispor og turstier. Det er mye kompetanse blant hytteeierne på fjellet og det er stor vilje til å bidra med dugnadstimer. Gjennom en åpen forening vil vi ha bedre forutsetninger for effektiv drift i årene som kommer. Foreningen jobber nå med godkjenning fra Lotteri- og stiftelsestilsynet for å bli berettiget til momskompensasjon og kunne søke midler fra stiftelser og fond.

Vegglifjell Friluftslag består og skal jobbe med utvikling. Grunneierne, hytteforeningene og kommunen skal fortatt jobbe sammen for et best mulig friluftstilbud på Vegglifjell – til glede for gamle og nye fritidsbeboere, fastboende og tilreisende. Den tinglyste serviceavgiften vil i framtiden gå uavkortet til drift i Vegglifjell Sti og Løypelag.

Utvikling av sti og løypenettet er avhengig av velvilje fra flere hold. Samarbeidet med kommunene og grunneierne er viktig. Det er mange hensyn som skal ivaretas, og det er ingen selvfølge at alle sier ja til merkede stier og løyper over sine eiendommer.

Skispor og kostnader

Vegglifjell har som mål å være blant de beste fjelldestinasjonene på langrenn. Vegglifjell er snøsikkert og har alle muligheter for å lykkes. Vi er også gode på samarbeid og var tidlig ute med systemer for fellesgodefinansiering. Vi har langt på vei lykkes med målsetningen om best mulig skiløyper til flest mulig hele vinteren gjennom. Med begrensede inntekter må vi gjøre prioriteringer og kjøre smart.

En tråkkemaskin koster i størrelsesorden kr 4,5 millioner. På en runde i løypenettet bruker vi i snitt 380 liter diesel. Med utfordrende forhold som mye snø eller hardt føre går snitthastigheten ned fra 10-11 km/t til 6-7 km/t. Scootere med sporsetter koster. Sjåførene skal ha kompetanse for at resultatet skal bli bra. Sikkerheten for sjåførene skal ivaretas. Det er krevende å kjøre løyper i fjellet. Vi er helt avhengig av en proff aktør til å gjøre jobben. Med Fulsaas Maskin er vi trygge på at vi er på rett vei for å levere gode turløyper.

Bli med på spleiselaget

Betaler du serviceavgift (kr 1400,- for sesongen 2022/23) til Friluftslaget? Er du medlem i en hytteforening og betaler løypeavgift? Da er du med.

Er du ikke med, kan du bidra med å Vippse til #790507. Ønsker du å bli en fast bidragsyter, meld deg inn i din hytteforening eller i Vegglifjell Sti og Løypelag med en e-post til loypelag@vegglifjell.no.

Hvis alle bidrar, får alle et enda bedre tilbud. Vi jobber nå sammen med hytteforeningene for å nå ut til alle. Målet er at alle betaler den samme serviceavgiften. Da vil løypelaget stå trygt på egne ben med en sikker finansiering.

Vi kommer på årsmøtene i hytteforeningene med oppdatert informasjon.

 

Hilsen

Vegglifjell Sti og Løypelag og Vegglifjell Friluftslag