Til innholdet

Drømmehytta legger til rette for “familiekos”

01.04.2021
Friluftslaget informerer:
Drømmehytta, en av de største utbyggerne i Vegglifjell ble sponsor til Friluftslaget i fjor, da de i utgangspunktet ønsket en oppkjørt skiløype for hyttene på Drømmekollen.

Treffer Arild Borge på hytta nær Svartli, litt svett i panna, der han mottar meg i skidressen, nettopp kommet hjem fra en skitur rundt Votnedalen.

Vi tar en prat om Vegglifjell og utviklingen videre.

Tekst og foto: Knut Rudshaug

Arild starter nesten før vi har fått satt oss ned, han er en talefør mann med et stort godt smil og en rungende latter.

– Drømmehytta har lyst til å bidra til det som skjer på fjellet, vi er bevisst i forhold til sponsing og vi mener det er utrolig viktig med aktivitetstilbudet til de som har hytter og alle som bor i bygda. Det omhandler alle aktiviteter, men de viktigste er skiløyper, sykkelløyper og turløyper. Drømmehytta er positive til all aktivitet og synes det er både riktig og viktig og være med og bidra.

Har blitt en lokal aktør

Vi har flyttet firmaet vårt til bygda, det er her vi er etablert, vi har noen få oppdrag utenfor kommunen, men ca. 90 % av våre aktiviteter foregår her. Det er derfor naturlig at vi bidrar lokalt, og det er det jo veldig mange som gjør nå.

Det er ikke så mange alternativer av hva vi kan leve av her oppe, og nå har utbygging vært bra noen år, men når det roer seg så er vi avhengig av å ha et godt tilbud til alle de som har valgt å ha hytte her. Og det kommer også lokalbefolkningen til gode, da det er mange innbyggere som har setrer og som bruker fjellet aktivt.

Drømmehytta er opprinnelig fra Re kommune og for noen år siden flyttet de kontoret til fjellet, nå skatter firmaet og deres utenlandske arbeidere til Rollag kommune.

– Det kjennes riktig, og vi har blitt tatt godt imot av kommunen og føler oss som lokale. For noen år siden ble vi invitert av kommunen til å være med på Hyttemessa på «stand» for Numedal, da følte vi at vi var tatt inn i varmen og at vi var blitt lokale.

– Vi har vært bevisste de siste årene på å alltid markedsføre Drømmehytta med «Vegglifjell» i våre annonser, nettopp for å få frem begrepet «Vegglifjell».

Vegglifjell Eiendom

– Veldig positivt med etableringen av nye Vegglifjell Eiendom, en organisasjon som ønsker en felles landingside som skal få frem kommunen vår, Vegglifjell og Veggli. Som også har som formål å bidra til økt grønn infrastruktur i hele kommunen. Organisasjonen er grunnlagt av grunneiere og næringslivet. Det gjør noe med samarbeidsklimaet, veldig mange er med og vi ser viktigheten og verdien av det.

Det har ikke bare med hyttebygging å gjøre, men også for alle de menneskene som er rundt på veiene og kjører gjennom Veggli og passerer kommunen hele året. Kanskje de vil bli mer nysgjerrig på å stoppe og se hva som finnes lokalt hvis de finner Veggli/Rollag på nettet. Og da er sjansen stor for at de vil legge igjen noen prosenter av feriebudsjettet i bygda.

Det er ganske mange fine tilbud, bare man får de frem.


Er det lettere å stoppe ved destinasjoner som man har hørt om før?

– Det blir liggende litt i underbevisstheten, når man har hørt et stedsnavn mange nok ganger. For alle de som har valgt Vegglifjell så tror jeg det har litt med stolthet å gjøre, at flere blir bevisst på hva Vegglifjell har å by på, hva det er som er det positive ved denne destinasjonen. Det har med eierforhold og framsnakking å gjøre. Er folk fornøyde med det valget de har gjort så snakker de om det i sine kretser. Da blir det flere som lurer på hva som skjer her oppe.

Videre utbygging

Hvor mange hytter er det plass til på Vegglifjell?

– Mange spør det, status er at det fortsatt er ganske mange tomter som har vært regulert i mange år og som ikke er bebygd. Og i første omgang bør eierne tilby og bygge ut de tomtene i normalt tempo. Hvor mange nye områder som det skal åpnes opp for, vil alltid være en diskusjon, men den er viktig.

– Det som har vært bra med de siste arealplanene til kommunen er at utbyggingen er i nærheten og i tilknytning til allerede bebygde områder. Det er veldig lite helt urørte områder som er tatt i bruk og det er åpnet for noe fortetting.

Drømmehytta synes kommunen har vært flinke til å arbeide målrettet og bevisst. At det plutselig er 80-90 nye hytteeiere pr. år som ønsker ny hytte i Vegglifjell, istedenfor 30-40, har noe med markedet å gjøre. Skjønner at mange av de som har hytte her allerede synes at det virker veldig voldsomt når aktiviteten dobler seg. Da føler folk at uansett hvor man går eller kjører så er det byggeaktivitet. Det er ikke så vanskelig å forstå at noen synes det blir litt overveldende, men så glemmer kanskje noen at det var noen som gravde, skuffet og måkte den gangen de fikk bygget sin hytte.

Bredt samarbeid

Er det kun noen utvalgte områder hvor Drømmehytta bygger hytter?

– Vi har samarbeid med de fleste grunneiere, så vi kjøper noen tomtefelt og enkelttomter rundt omkring. Vi bygger også for de som har valgt ut tomt selv. Der Drømmehytta ser at det vil være et marked prøver vi å være strategiske og bidra, og det er både godt og viktig med samarbeid for å dele på kostnader i forhold til felles markedsføring.

Hytte for storfamilien

Det bygges jo mye nye hytter, men det er vel også mange eldre hytter som renoveres i form av oppgradering til en mer moderne livsstil, med større kjøkken og ikke minst et bad, vei inntil hytteveggen også videre, har dere mange henvendelser i den forbindelse?

– Ja, jeg sitter med et prosjekt, her på pulten, min med en 15 år gammel hytte, hvor de ønsker en større oppgradering.

Det som er veldig hyggelig å høre er at begrepet; «hytta» har blitt møteplassen for en «storfamilien». Ikke bare mor og far, det er barn og barnebarn og de er ofte sammen over mange dager.

Jeg anser høstferie, juleferie, vinterferie og påske som typiske fjellferier. Det er ofte mer glede over fasilitetene på en fjellhytte, da man ofte er sammen over flere dager. Og på vinteren, er behovet for mer klær og derfor trengs mer vasking og tørkeplass.

Hjemme er man ofte mer sammen over en middag og alle reiser hjem, hvert til sitt. Det er noe med det å være sammen over flere dager, spise frokost sammen og oppleve hverandre på en nærere måte.

Vi opplever det på hytta her også, da vi både får barn og barnebarn på besøk, det er noe helt eget ved å være sammen slik over flere dager.

Det er det jeg synes er det hyggeligste med denne jobben, å være med på og legge til rette for «familie kos».

Logistikk

Hvor mange hytter skal det bygges i år?

– Vi skal bygge en 15-16 hytter og 7-8 anneks og med en administrasjon på tre mennesker i året så har vi nok å gjøre. Drømmehytta har arbeidet mye med logistikk de siste årene for å være bedre rustet til å bygge såpass mye med en så liten administrasjon.

Arild avslutter med å fortelle at det er veldig moro å sette opp en tømmerhytte, da de den ene helgen kan stå med hyttekjøperne på tomta med kun en grunnmur og neste helg står hele tømmerkassen på plass, da er det mange som får seg en positiv overraskelse.