Til innholdet

Langsetervarden, 859 moh

Toppturer er en del av Ti på Topp i Rollag, for mer informasjon trykk her.

Atkomst via fylkesvei 107 i Rollag. Ta av ved Rollag bygdetun (skilt Trillemarka – Rollagsfjell naturreservat), deretter til høyre inn på Øytjønnveien (bomveg mobiloppringing). På ei flate etter snaut fire km passerer du ei karakteristisk stor furu på venstre hand og ei hytte på høyre hand.  Hytta har fått navnet Trugegråne etter et stort grantre der tømmerhoggere hang fra seg trugene de hadde brukt opp lia, før de gikk videre på ski. Det store grantreet står ikke der lenger, men furua med utbrent stamme etter bålbrenning, vitner fortsatt om gammel skogshogst i området. Følg vegen til høgre i krysset etter Trugegråne. Parker ved informasjonstavla på Fugleleiken snuplass.

Turen til Langsetervarden (Langseterfjellet) starter ved Fugleleiken parkeringsplass og følger skogsbilvegen ca. 2 kilometer til Kalveløken snuplass. 

Etter 150 meter på skogsbilveien passeres grenseskilt på høgre side som viser at du går inn i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat (landets største skogreservat). Fra Kalveløken følges skilta sti til Langsetervarden, først slak stigning i myrlendt terreng ca. 900 meter, deretter tørr sti som slynger seg 500 meter opp mot Langseterfjellet og til slutt ca. 800 meter på ryggen fram mot den store Langsetervarden. Toppunktet gir fantastisk utsikt i alle retninger og på en godværsdag kan man se helt til Gaustatoppen.

Ta gjerne en avstikker på 100 meter mot nord til den gamle setervollen Tråen langseter, som fjellet har fått sitt navn etter, før du går sørover mot varden. Seterbua brant ned i 1912, og i dag ser du bare restene av en peis mellom store grantrær. På vollen er det et sammenrast fjøs og hjørnesteiner fra ei løe. Det ble aldri mer seterdrift på Tråen langseter etter brannen. Tømmer til ny seterbu ble liggende fra 1915 til 1951, da det ble brakt ned og satt opp som skogshusvære nordvest for stien fra Kalveløken.

Over døra på skoghusværet står det Anno 1915 – 1951.
Turen til Langsetervarden er ca. 9 kilometer tur/retur, og kan gås på 2-3 timer. Turen betegnes som middels vanskelig ut fra lengde og sti i myr, men den er ikke teknisk vanskelig. Man kan få en lengre rundtur ved å fortsette sørøstover på Langseterfjellet og ned til Minneskleiv og følge stien derfra tilbake til Kalveløken.