Til innholdet

Geiteskallen, 886 moh

Trillemarka-Rollagsfjell Vegglifjell Topptur Geiteskallen

Toppturer er en del av Ti på Topp i Rollag, for mer informasjon trykk her.

Atkomst via fylkesvei 107 i Rollag. Ta av ved Rollag bygdetun (skilt Trillemarka – Rollagsfjell naturreservat), deretter til høgre inn på Øytjønnvegen (bomveg mobiloppringing). På ei flate etter snaut fire km passerer du ei karakteristisk stor furu på venstre hand og ei hytte på høyre hand. Hytta har fått navnet Trugegråne etter et stort grantre der tømmerhoggere hang fra seg trugene de hadde brukt opp lia, før de gikk videre på ski. Det store grantreet står ikke der lenger, men furua med utbrent stamme etter bålbrenning, vitner fortsatt om gammel skogshogst i området. Følg veien til høyre i krysset etter Trugegråne. Parker ved informasjonstavla på Fugleleiken snuplass.

Fotturen til Geiteskallen starter ved Fugleleiken og følger skogsbilveien videre. Etter 150 meter passeres grenseskilt på høgre side som viser at du går inn i Trillemarka – Rollagsfjell naturreservat (landets største skogreservat).

Etter ca. 500 meter tar du av til høyre på Åkroken bru over elva Søråe. Følg merking sørøstover opp mot et myrparti og deretter oppover langs Geiterova og Geiteryggen til høyeste punkt Geiteskallen, med flott utsikt i alle retninger.