Til innholdet

Merkede sykkelruter på Vegglifjell

Det er mange muligheter for kortere og lengre sykkelturer på Vegglifjell.

Her er de som er merket:

Løype nr. 1: Heimseterrunden, 17,5 km (krevende). Start og mål ved Veggli Fjellstue.

Heimseterrunden følger Vegglifjellvegen ned til Persbukrysset ca 1,5 km og tar til venstre i krysset. Turen går så nordover mot Persbusetrene og tar til høyre ved Persbubrua. Videre følger den Høybulivegen fram til enden av denne. Ruten går over i terrenget. Etter ca 300 meter passerer du Høybuliseter. Her går turen over myrer. Ruten er dekket med kutterflis og enkelte klopper. Etter vel en kilometer kommer du fram til en avstikker til Heimsetervegen. Nå blir det bratt ned til Heimsetervegen. Eilevsbu er på venstre hånd i krysset. Her følger ruten sørover vegen fram til Ligrendvegen. Underveis er det flere steder der det er mulig å se bygda i fugleperspektiv. Fra Lien følger du Vegglifjellvegen forbi Årset til Fjellstua.

Løype nr. 2: Diplemyrrunden 7,5 km (Middels krevende). Start og mål ved Veggli Fjellstue.

Følg Vegglifjellvegen ned til Persbukrysset, ca 1,5 km og ta til venstre i krysset. Turen går inn til Persbubrua hvor du tar til høyre og følger Høybulivegen. Ca 1,5 km fra Persbubrua kommer du til skiltet som viser vegen videre. Ta til høyre og følg vegen til enden. Nå følger et kort stykke i terrenget før du kommer inn på vegen igjen. Her blir det lett sykling fram til neste kryss hvor du tar til venstre. Etter 600 meter kommer du til Vegglifjellvegen. Til slutt følger du Vegglifjellvegen opp til Fjellstua.

Løype nr. 4: Sundtjønn – Sagstugo – Veggli – Veggli kirke – Årset – Svartli – Sundtjønn 26 km (Krevende).

Turen starter på Sundtjønn, og følger vegen nedover til Sagstugo. Videre går den ned til Bakke for så å fortsette ned til fylkesveg 40. Herfra følger ruten sykkelveg nr. 5 gjennom Veggli sentrum opp til Veggli kirke. Herfra følger du Ligrendvegen opp til Lien for så å fortsette etter Vegglifjellvegen opp til Årset. Ta til venstre mot Votndalen. Ved Lisetåe tar du til venstre inn mot Svartli. Lengst inn i Svartli tar du til venstre. Etter noen hundre meter går ruten inn på en gang- og sykkelsti. Her er det to lengre klopper som kan være glatte. Snart kommer du til enden av sykkelstien, og da er det ca 2,5 km fram til Sundtjønn.

Løype nr. 5: Sundtjønn – Søre Vorset, tur – retur 4,4 km (Lett)

Denne ruten følger Vorsetvegen forbi Deveggseter, nordre Vorsetseter og til slutt søre Vorsetseter. Vegen går videre helt inn til enden av Larsetjønn, men ruten er merket inn til søre Vorset. Ved Nordre Vorsetvatn er det avstikker til badeplass.

Løype nr. 6: Sundtjønn - Svartløk - Svartli - Votndalskrysset - Veggli fjellstue tur - retur 22 km (Middels krevende)

Dette er en flott tur i lett terreng. Utgangspunktet for turen er Sundtjønn. Her er det lett sykling nordvestover fra folkehjelpshytta. Etter ca 2,5 km går løypa ut i terrenget hvor det er anlagt en tursti. Her vil sykkelløypa gå over noen klopper som kan være glatte. Vær forsiktig! Etter en god kilometer går sykkelturen over i vegsystemet nord i fjellet. Nå er det bare å fortsette gjennom flere hytteområder. Etter hvert kommer du ned til Vegglifjellvegen ved Årset. Der tar du til venstre mot Veggli fjellstue og følger vegen ca 3 km.

Kart over sykkeltraséer kan du se her

På sykkel i Trillemarka - Rollagsfjell

Du kan sykle langs skogsbilveiene i Trillemarka i et eventyrlig og trolsk skogsterreng som har inspirert kunstere i århundrer.

Du kan tråkke deg gjennom dype skoger med trolsk stemning. Det finnes utallige steder å stoppe underveis, både for kulturelle opplevelser, aktiviteter, god mat og hyggelig overnatting.