Til innholdet

Numedalsbanen, Norges lengste kulturminne

Første møte om Numedalsbanen fant sted i august 1873 på Nordre Tråen, eller som vi i dag kaller Håråvenda, i Rollag. På møtet deltok utsendinger fra Flesberg, Rollag og Nore herreder. Temaet var bygging av jernbane gjennom Numedal.

Persontrafikken på Numedalsbanen ble lagt ned sammen med trafikken på Valdresbanen og Kragerøbanen fra 1.januar 1989. Numedalsbanen beholdt godstrafikken på strekningen Kongsberg – Rollag, men i praksis er det strekningen opp til Flesberg som har vært i bruk siden.