Til innholdet

Varden på Vrågå

Vegglifjell Trillemarka-Rollagsfjell

Det var Håkon den gode som begynte med vardebygging i ca år 950. Dette for å kunne varsle hvis fienden kom. Bøndene måtte holde vardene ved like, og de hadde også plikt til å holde vakt i ufredstid. Varde ble også kalt vete. Ofte kan vi se på stedsnavn hvor vardene har stått.

På Vrågå er det en varde som er 6 meter høy og 6,5 meter i diameter. Det er et rom inne i varden, og der var det bl.a. lagt fram oppnøringsved og tyristikker. Det tok bare 7 døgn å varsle fra Viken til Hålogaland.

Vetevakt: Vakta var ilagt strenge regler. Fienden kom gjerne sjøveien, og varden skulle brennes hvis det kom 5 skip eller flere. Straffen var hard hvis de brant for færre skip, eller om de sovnet på vakt.