Til innholdet

Styre og stell

STYRET I VEGGLIFJELL FRILUFTSLAG

Styreleder
       
Per Bergerud 482 42 628 pebe56@online.no H - Votnedalen 2022
Daglig leder
       
Jon Erik Ludvigsen 913 65 578 friluftslag@vegglifjell.no    
Nestleder
       
Ulrik Hoff 926 53 807 gaupehoff@gmail.com G - Nore Vegglifjell 2022
         
Bjørn Thomas Kofstad  922 95 446 btkofst@online.no G - Votnedalen 2022
Solveig Kongsjorden 415 18 589 solveig.kongsjorden@outlook.com G - Votnedalen 2022
Sverre Gjestrum 915 22 000 sverre@gjestrum.no H - Killingdalen 2022
Steingrim Haukjem 41279784 steingrim962@hotmail.com G - Søre Vegglifjell 2023
Knut Arne Eggerud 41464001 knegg@equinor.com G - Nore Vegglifjell 2023
Roar G. Øygarden 934 53 163 roar.oygarden@gmail.com G - Søre Vegglifjell 2022
Trond Neumann 930 57 576 trondne@gmail.com H - Søre Vegglifjell 2022
      H - Vegglifjell Hytteeierforening  
Arild Borge  908 94 323 arild@drommehytta.com Drømmehytta 2022
         
Vara
       
Ragnvald Mykstu 920 29 444 ragnvm@online.no  G - Nore Vegglifjell 2021
Stein Erik Tveiten 977 08 372 sttveit@hotmail.no  G - Søre Vegglifjell 2022
Stefan Mayrhofer 922 70 158 stefan72askim@gmail.com G - Votnedalen 2022
Tomm Harald Andersen 932 14 216 tommharaldandersen@outlook.com H – Votndalen 2022
Eli R. Kjendalen 915 48 353 e-kjend@online.no H - Killingdalen 2020
Svein Holthe 975 55 007 svein@svemo.net H - Søre Vegglifjell 2022
VALGKOMITE