Til innholdet

Rollag og Veggli Frivilligsentral og BUA

Rollag og Veggli Frivilligsentral koordinerer frivillig innsats og har mange aktiviteter og møteplasser for folk i alle aldre. 
Vi driver i samarbeid med folkehelsekoordinator også utlånssentralen BUA, som låner ut friluftsutstyr helt gratis.

Rollag og Veggli Frivilligsentral koordinerer frivillig, ubetalt innsats.


De frivillige utfører mange tjenester som det offentlige ikke har ressurser eller kapasitet til å gjøre. Disse tjenestene er vanskelig å måle i økonomisk verdi, men er av stor betydning for de som mottar tjenestene, og for lokalsamfunnet.

Rollag og Veggli Frivilligsentrall har mange aktiviteter og møteplasser for folk i alle aldre. I tillegg har vi noen prosjekter gjennom året, og vi samarbeider tett med lag- og foreninger, og enkeltpersoner.

Frivilligsentral har kontor på kommunehuset i Rollag, og i Veggli på Vegglitunet.
Mandag til onsdag i Rollag, torsdag og fredag i Veggli.

 

VISJON

Rollag og Veggli Frivilligsentral har som formål å legge til rette for at lag, organisasjoner, grupper og enkeltpersoner kan yte en frivillig innsats i sitt nærmiljø.

Legge til rette for møteplasser og være et bindeledd mellom mennesker, frivillige organisasjoner og det offentlige for utveksling av frivillig innsats. Slik at det skal bli et varmere samfunn og en bedre hverdag for flest mulig av Rollag kommunes innbyggere. Sammen skaper vi gode og inkluderende lokalsamfunn.

Vi trenger frivillige

De frivillige har mulighet til å delta på faste samlinger hvor de møtes til sommeravslutning og juleavslutning, og i tillegg samles noen av dem puljevis ift hvilken frivillig gruppe de tilhører.
De har i løpet av 2022 gjennomgått flere gratis kurs, det kan nevnes:
- Førstehjelpskurs
- Demensvennlig samfunn
- Digital veiledning

Her er noen av aktivitetene de frivillige kan bidra på:

 • RingeVenn
 • AktivitetsVenn
 • BesøksVenn
 • Fadder/besøksvenn for Ukrainske flykninger
 • Handlehjelp
 • Ledsager
 • Lunsjvertinne/vert
 • Matombringing
 • Skolemat for elever ved Veggli skole
 • Språkkafe
 • Strikkekafe
 • Transportoppdrag for Ukrainske flytninger
 • TV-aksjonen 2022
 • Dugnad i Sansehagen ved Rollag Bygdeheim

I tillegg bidrar de på enkeltforespørsler.

Det er en høyt prioritert oppgave å finne og styrke den enkeltes positive ressurser med sikte på et rikere liv, økt deltakelse og mestring i hverdagen.

Sentralens intensjon er å bidra til at enkeltmennesker og grupper via frivillig innsats kan:

 • øke sin deltakelse
 • medvirkning i samfunnet
 • oppleve økt egenverdi og mestring

Alle mennesker har:

 • Et iboende ønske om tilhørighet, fellesskap og mestring
 • En evne til vekst gjennom kommunikasjon og læring
 • Ubrukte ressurser til nyskapende og produktiv virksomhet

Vi trenger deg som frivillig og alle kan bidra med noe. Meld deg som frivillig, så tar vi kontakt og sammen med deg finner vi noe du har lyst til å være med på.

Kontakt:
Daglig leder Linda K. Abrahamsen

Epost: frivillig@rollag.kommune.no 

Facebook: https://www.facebook.com/RollagOgVeggliFrivilligsentral

Hjemmeside: https://rollagogveggli.frivilligsentral.no/

Telefon: 409 12 463 

Vi har også en utlånssentral hvor vi låner ut friluftsutstyr helt gratis.
BUA ROLLAG. BUA = Barn - Unge - Aktivitet

Vår utlånsordning har alt fra turutstyr som telt, sekk, kokeutstyr, til SUP, packcraft og paintballutstyr.

Hos BUA ROLLAG kan du som privatperson, barnehage eller skole i Rollag kommune låne utstyr helt gratis til flere sports- og friluftsaktiviteter i inntil 7 dager.
Vi har BUA lager i Veggli, Vegglitunet og ved Rollag kommunehus.

Sesong utstyr finner du i Veggli, annet kan hentes i Rollag. Ta gjerne kontakt med oss ved spørsmål.

BUA ROLLAG driftes av Rollag og Veggli Frivilligsentral, i samarbeid med folkehelsekoordinator.
Ved spørsmål ta kontakt med oss på telefon/SMS 409 12 463 (frivilligsentral) eller 959 62 280 (folkehelse).

For mer informasjon:

Se nettside: https://www.bua.no/utlansordninger/bua-rollag
Facebook: https://www.facebook.com/BUArollag