Til innholdet

BB En3prenører - grunnarbeid på Vegglifjell

Entreprenørfirma som utfører grunnarbeid til hytter og hus. Tilbyr også infrastruktur til tomtefelt, brøyting og veivedlikehold.  

Vi utfører oppdrag innen:
  • Tomtegraving
  • Veibygging
  • Nyanlegg og Rehabilitering av Anlegg
  • Sprengning
  • Transport/Masseforflytning
  • Vintervedlikehold/Brøyting
  • Sommervedlikehold
  • GPS/Målebok og Maskinstyring
  • Søknader - Prosjektstyring/Ansvarsforhold