Til innholdet

Bærekraft på Vegglifjell er i alles interesse

Bærekraftig utvikling på Vegglifjell handler om å tilfredsstille dagens behov, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov.

Denne utviklingen er basert på solidaritet med kommende generasjoner. Det er en anerkjennelse av at vi bare har én klode, med en begrenset mengde ressurser, og at det er i vår felles interesse å ta vare på den. 

I all enkelhet handler dette om at vi sammen kan og må fokusere på de tre bærekraftpilarene; miljøhensyn, sunn økonomi og på forhold som berører mennesker i det daglige. Dette er også i tråd med de nasjonale kriteriene for et bærekraftig reiseliv.

For oss på Vegglifjell betyr dette i særlig grad bevaring av natur, kultur og miljø, styrking av sosiale verdier og økonomisk levedyktighet.

“Bærekraft er en anerkjennelse av at vi bare har én klode, med en begrenset mengde ressurser, og at det er i vår felles interesse å ta vare på den.”
Bærekraft er et felles ansvar