Til innholdet

Ny trasè mellom Svartli og Svartløk

16.02.2022
Vegglifjell Friluftslag informerer:

Mange har spurt og flere har undret - hva skjer i lia mellom øvre Svartli og Svartløk? Her videreføres arbeidet med Tidligløypa mellom Fjellstua/Skistadion på nordre Vegglifjell og Sundtjønn/Folkehjelpshytta på søre Vegglifjell. Samtidig har grunneierne hogd i området. Her har det skjedd mye de siste månedene.

Her bygges ny løypetrasè. Ny trasè stiplet på bildet til høyre.

Historien om Tidligløypa

Arbeidet med tilrettelegging i Tidligløypa startet i 2017. I 2019 lærte vi hvor utfordrende det er med løypebygging i myr om sommeren. Det kom også nye strengere regler for tiltak i myr. Friluftslaget har gjennom samarbeid med entreprenører og myr-eksperter kommet fram til nye måter å tilrettelegge for skiløyper over myr. Uten at myrene punkteres og dreneres.

Vi sliter med å få frem løypemaskinene når det ikke er frost i bakken. Det er frost som gir bæring nok over myrene for maskiner på 10 tonn og 6-8 meter bredde. For å kunne ha et godt tilbud med oppkjørte løyper også i peroder med lite frost og/eller lite snø, trengs en mer tilrettelagt trasè. Ikke alle er enige i at det er nødvendig å gjøre inngrep i naturen for å kunne gå tidligere på ski i oppkjørte spor. Det har vi forståelse for. Etter nøye vurderinger og diksusjoner i Friluftslaget, har vi valgt å fortsette arbeidet med tilrettelegging i Tidligløypa.

Ny trasè mellom Svartli og Svartløk

Flere utfordrende myrområder og en krevende utforkjøring/oppstigning gjorde at vi så på mulighet for å bygge ny trasè i dette området. Målet var å lage en bedre trasè for ski, men også fremkommelighet på sommeren var tung med i vurderingen og beslutningen. Sammen med positive grunneiere og kommunen kunne vi på senhøsten starte på denne traseen. Frost i bakken og lite snø har gitt oss veldig gode arbeidsforhold for å ivareta naturen mest mulig.

I tillegg til en enkel og trygg nedfart/oppstigning, har grunneiere fått mulighet for hogst i området. Drivverdig tømmer er levert til Viken skog og ikke drivverdig tømmer blir brukt i flisproduksjon for varme. Området har derfor blitt mer åpent enn først planlagt, og traseen har vært brukt som skogsbilvei i anleggsperioden. 

Nå har snøen kommet. Vi rakk nesten å bli ferdig helt opp. Anleggsvirksomheten avsluttes for vinteren og traseen pakkes og gjøres klar for løypekjøring til vinterferien. I skrivende stund trengs litt mer snø for å sporsette den nye traseen.

Ferdigstilling vår/sommer 2022

Til våren skal vi planere ferdig. Vi skal rydde kvist og tilføre masse slik at vi kan så til i traseen. Noen av sårene vil plastres med stedlige masser for "å hjelpe" naturen med å ta det tilbake. Det tar litt tid før det blir pent etter inngrep som dette. Denne gangen skal vi gjøre mer for at det skal bli pent litt fortere.

Det er behov for planering, rydding, tilsåing og plastring flere steder i Tidligløypa. Her er dugnadene i hytteforeningene viktige. Mye kan gjøres med håndkraft og enkle verktøy om vi er mange nok. Vi vil nødig gå inn med store maskiner på nytt i de delene hvor naturen har startet å reparere. Løypelaget er allerede igang med planen for dugnader til sommeren.

Vi ønsker god tur i den "nye" tidligløypetraseen!

 

Vegglifjell Friluftslag
v/ Jon Erik Ludvigsen