Til innholdet

Pressemelding

11.02.2021

Sammen om bærekraftig utvikling på Vegglifjell: - Virkelig moro å se hvordan grunneiere og næringslivet samler seg og gir bygda et skikkelig løft, sier ordføreren i Rollag kommune, Viel Jaren Heitmann

Viel Jaren Heitmann

Viel Jaren Heitmann, ordfører i Rollag kommune Foto: Ragne Lysaker

- Vi har fra kommunen ønska å utfordre på dette med bærekraft på Vegglifjell. Samtidig har vi tenkt at det er en stor oppgave å sikre felles forståelse og ønske om en bærekraftig utvikling. Her har Vegglifjell Eiendom med grunneierne og næringslivet i spissen kommet oss i forkjøpet, og viser at næringa sjøl tar et stort ansvar for denne utviklinga, sier Jaren Heitman. 

- Selv om det er et krevende og langsiktig arbeid er det også veldig givende og spennende med ambisjonsnivået som nå er lagt. Dette forplikter, og er også verdifulle innspill til kommunens videre næringsarbeid og planer for Vegglifjell, avslutter hun.

En finansiell dugnad gir felles goder

Daglig leder i Vegglifjell Eiendom, Solveig Kongsjorden, berømmer hvordan man sammen har klart å få til et løft for bygda. Fra tidenes morgen har grunneierne vært opptatt av hvordan vi kan utnytte ressursene uten å ødelegge for fremtidige generasjoner. Bærekraft ligger i sjela vår. Nå har vi tatt steget videre og samlet et «Team Vegglifjell» om felles profesjonell markedsføring samtidig som vi sikrer mer midler til grønn infrastruktur på fjellet og i bygda, sier Kongsjorden.

- Reiselivet har en klassisk utfordring med å finansiere fellesgoder som alle vil ha, men som «ingen» vil betale for. Da snakker vi om «grønn infrastruktur» som skiløyper, turstier, kart og lignende, og om markedsføring av reisemålet. I og med at vi ikke har noen offentlig turistskatt som kan finansiere dette, har vi løst dette med private avtaler, sier Kongsjorden.

- Rollag kommune og grunneierne på Vegglifjell har i mange år hatt et opplegg der alle nye hytteeiere må betale den årlige 1000-lappen til blant annet oppkjøring av skiløyper og at grunneierne tilbakefører 5 % av tomtesalget til investeringer i grønn infrastruktur. Denne ordningen er nå utvidet til også å omfatte næringslivet. Bedriftene bidrar dermed frivillig til fellesgodene. Vi vil derfor løfte fram og heie på de bedriftene som ser nytten av samarbeid og som bidrar til den store dugnaden som har gjort Vegglifjell til et godt sted å være, sier Kongsjorden.

Felles visjon og verdier bygget på bærekraft

Børre

Børre Thorstensen, strategisk rådgiver i Allegro Foto: Allegro

- Når Allegro fikk oppdraget med å utvikle Vegglifjell som merkevare var det viktig å bidra til å samles bak en merkeplattform med felles visjon og et felles verdigrunnlag bygget på bærekraft, sier strategisk rådgiver Børre Thorstensen. For satsingen på Vegglifjell betyr dette i særlig grad bevaring av natur, kultur og miljø, styrking av sosiale verdier og økonomisk levedyktighet som berører folk. Dette er også i tråd med nasjonale kriterier for et bærekraftig reiseliv.

- Å få med seg grunneiere, det lokale næringslivet, Rollag kommune, Friluftslaget og hytteeierforeningene på Vegglifjell til en felles satsing som dette, er utrolig bra. Det viser at Team Vegglifjell står sterkt sammen om å skape økt attraktivitet for hyttefolk, beboere, næringsliv, grunneiere og besøkende, avslutter Thorstensen.

 

Teamet som har dratt lasset og bidratt med tid, penger og engasjement for bærekraftig utvikling på Vegglifjell: Fra venstre: Linda Thuseth (Extra Veggli), Kjersti Ingebrigtsen (Numehytta), Solveig Kongsjorden (Vegglifjell Eiendom), Arild Borge (Drømmehytta) I midten fra venstre: Kjetil Heitmann (Naturforvalter), Ulrik Hoff (Vegglifjell Utvikling), Ragnvald Mykstu (grunneier), Olav Haugen (Vegglifjell Utvikling). Bak fra venstre: Thor-Arne Bjørkgarden (Steintjønn), Sigurd Inge Fulsaas (Fulsaas Maskin), Knut Bekkjorden (div. tomteselskap). Foto: Privat

Kontakter

Navn

Stilling

Mobil

Viel Jaren Heitmann

Ordfører, Rollag kommune

402 43 621

Solveig Kongsjorden

Daglig leder, Vegglifjell Eiendom

415 18 589

Børre Thorstensen

Strategisk rådgiver, Allegro kommunikasjon

975 32 960

Fakta om Vegglifjell Eiendom SA

Selskapet som står bak og organiserer Team Vegglifjell er en grunneierorganisasjon hvor alle grunneiere på Vegglifjell kan være medlem. Formålet er å arbeide for en bærekraftig utvikling av Vegglifjell som hytte-, turist- og rekreasjonsområde samtidig som området skal brukes til landbruk.

Fakta om Allegro kommunikasjon

Allegro er spesialister på strategisk merkevarebygging, kommunikasjon, design, teknologi og digital markedsføring. Selskapet har rundt 35 ansatte og kontorer Sandefjord, Tønsberg og Drammen. Allegro driver lønnsomt og har kommet seg godt gjennom Covid2020. I tillegg til Vegglifjell jobber byrået med et bredt spekter av kunder innen bl.a reiseliv, helse, bank, teknologi, utdanning, miljø, interiør- og eksteriør, stat og kommune.