Til innholdet

Oppfølging informasjon kronerulling - Spleis

31.01.2024
Vegglifjell Sti og Løypelag informerer:
Nettsiden vår er oppe og går. Den finner du her: Vegglifjell Sti- og Løypelag
Her finner du informasjon om styre, vedtekter, årsmøtedokumenter og annen generell informasjon fra oss samlet på et sted.
Vi har tidligere lagt ut informasjon om løypekjøring, drift av Vegglifjell Sti- og Løypelag, den økonomiske situasjonen og hva styret på kort og lang sikt gjør for å møte de økonomiske utfordringene vi har med løypekjøring på Vegglifjell.
Ny informasjon - svar på innspill/spørsmål
Vegglifjell Sti- og Løypelag sendte i forrige uke invitasjon til et samarbeidsmøte med alle hytteeierforeningene på Vegglifjell og Rollag kommune. Møtet skal være 17. februar og agenda følgende.
• Plan for kjøring
• Økonomi – kontroll i forhold til løypekjøring
• Administrasjon av Vegglifjell Sti- og Løypelag
• Informasjon
Vegglifjell Sti- og Løypelag ønsker også å være til stedet på alle årsmøtene i hytteeierforeningene for å informere, svare på spørsmål og ha dialog om løypekjøringen.
Om behov for ytterligere møter, vil vi legge opp til det.
Når det gjelder enkelte innspill som har kommet, hvordan vi kan få inn penger, har vi følgende kommentarer:
1. Det er ikke lovlig å kreve inn penger i bompassering til annet formål enn drift av gjeldene vei som det betales avgift for.
2. Det er på grunn av GDPR reglementet ikke mulig for Vegglifjell Sti- og Løypelag å innhente opplysninger på hytteeiere. De som ikke er medlem i en hytteeierforening, Vegglifjell Friluftslag som betaler serviceavgiften, er det umulig for oss å nå. Vi vi imidlertid samarbeide med hytteeierforeningene for sammen se på tiltak som kan iverksettes for å verve flere hytteeiere som medlem.
3. Vi har hatt og har dialog med Rollag kommune om ekstra bidrag til løype kjøring/øke den årlige bevilgningen. Med anstrengt økonomi i kommunen har heller ikke dette vært mulig pr. dato.
4. Vi jobber videre med å skaffe midler fra grunneier og næringslivet. Målet er fortsatt å samle inne totalt kr. 500 000,- Spleisen ruller videre.
Det er mange ulike meninger om standard på løypene, organiseringen og hvordan finansieringen skal være.
Gode løyper er viktig for oss alle. Det jobber vi sammen for å få til.