Til innholdet

Vegglifjell Friluftslag informerer

09.08.2021

Ny daglig leder

Jon Erik Ludvigsen (65) er innleid som ny daglig leder i Vegglifjell Friluftslag. Jon Erik er bosatt i Drammen og har hytte i Votnedalen. Han jobber som bedriftsrådgiver i sitt eget firma InSolidum AS.

Styret mottak i juni oppsigelse fra Knut Rudshaug som daglig leder i Friluftslaget. Knut hadde tre måneders oppsigelse. Samtidig ble det igangsatt arbeid med å finne en ny daglig leder. Jon Erik Ludvigsen ble kontaktet. Han har tidligere søkt på samme stilling. Etter samtaler takket han ja til i første omgang å hjelpe oss ut året. Da med mulighet for forlengelse fra 01.01.2022.

Knut og Jon Erik har gjennom ferien hatt flere møter for at overlapping skal går best mulig.

Vi er fornøyd med arbeidet som så langt er lagt ned.

Skiløyper/løypeavtale

I juni mottak vi oppsigelse fra Fulsaas Maskin på løypekjøringen. Vi er i konstruktiv dialog med Fulsaas Maskin om å fortsette kjøringen også for vinteren 2021/22. Rammene for hvordan arbeidet skal utføres, organiseringen, kvalitetsnivå, og informasjon til alle om hvilket nivå vi kan forvente, er blant punktene vi arbeider med.

Styret v/ Kjell Blakstad