Til innholdet

Bakgrunn for Spleis til gode skispor på Vegglifjell i vinter

17.01.2024

Styret i Vegglifjell Sti- og Løypelag (VSL) takker for kr. 116.200 som er kommet inn på Spleis onsdag morgen. Det gir mange kilometer kjørte skispor.
Vi takker også for mange oppmuntrende ord både på nettet og på e-mail, om jobben som gjøres. Vi ser at noen ønsker mer informasjon før de vil støtte Spleisen. Vi håper denne informasjonen gir svar på spørsmålene, og at mange flere velger å bidra til kronerulligen på Spleis.

Bakgrunn for opprettelse av Spleis:
 • Vi hadde etterslep av kostnader fra sesongen 22/23 som måtte dekkes inn av midler fra inntekter høsten 23 (meget lang sesong 22/23, november- mai)
 • Tidlig sesongstart i 23/24 sesongen (tidlig november)
 • Inntektene har ikke økt i takt med utgiftene. Kostnadene økte i 2022/23 med ca 20% mens inntekter i stor grad sto stille i samme periode.
 • Ikke god nok oversik på inntekt/kostnadsnivå i overgangen av ansvar for løypekjøring fra Vegglifjell Friluftslag til Vegglifjell Sti- og Løypelag høsten 2022
 • Det er likviditeten til VSL som nå er problemet

Alle bidrag som kommer inn på Spleisen går til løypekjøring, men å bruke Spleis koster 6,5%. Dere kan til enhver tid gå inn å se hvor mye som er kommet inn her: https://www.spleis.no/project/358294

Hvordan finansieres løypekjøringen?
 • Løypeandelen fra hytteeierforeningene
 • Tinglyst serviceavgift
 • Tilskudd fra Rollag kommune
 • Momskompensasjon
 • Medlemskontingent i Vegglifjell Sti- og Løypelag
 • Vipps #790507
 • Sponsorer

Total inntekt for 23/24 sesongen ser pr. 15.01.24 ut til å havne på kr. 2,32 mill. uten innkomsten fra den igangsatte Spleisen.

Totalt er det ca. 2200 hytter på Vegglifjell. Det er ca. 600 hytter som ikke bidrar fast til fellesgodefinansieringen på Vegglifjell gjennom tinglyst serviceavgift (705 hytter) eller medlemeskap i en hytteeierforening (874 hytter).

Hytteierforeningene

På Vegglifjell er det 6 hytteeierforeninger som krever inn løypeavgift fra medlemmer med eldre hytter (bygd før 2007). En andel av kontingenten, løypeandelen, overføres til Sti- og Løypelaget.

Etter tilbakemeldinger fra hytteeierforeningene blir fordelingen slik i 2023/24:

Hytteeierforening

Antall 

Løypeandel til VSL

Dalsethaugen

26

31.200

Killingdalen

74

66.600

Vegglifjell

267

333.750

Votnedalen og Svartli

240

300.000

Søre Vegglifjell

267

267.000

Totalt

874

998.550

 

Serviceavgiften

Alle hytter bygd etter 2007 har en tinglyst avtale om å betale en årlig serviceavgift til drift av fellestiltak som løypekjøring. Serviceavgiften ble sist indeksregulert i 2021, og er pr i dag 1.400 kroner. Det er Vegglifjell Frilufslag som krever inn serviceavgiften. Pr 2023 var det registrert 705 hytter med serviceavgift. 

Dette gir 987.000 kroner inn, hvorav 79.400 kroner (8%) går til innkreving, regnskap, a jour hold av kunderegisteret.  Totalt gir dette et tilskudd på 907.600 kroner til VSL for bruk til løypekjøring og vedlikehold av stier/løypenett.

Tilskudd fra Rollag kommune

Tilskuddet fra Rollag kommune er i 2024 på 215.000 kroner. Vi er i dialog med Rollag kommune og signalene så langt er at kommunen er positiv til å bli mer involvert i arbeidet med stier og løyper på fjellet. Kommunen har i år bidratt med indeksregulering av det årlige stønadsbeløpet til løypekjøring (186.000,- i 2023).

Momskompensasjon

Momskompensasjon kommer naturlig nok etterskuddsvis. For de to månedene som vi kunne søke for i 2022 (november og desember), mottok vi i desember 2023 vel 144.000 kroner. Styret i VSL forventer, dersom denne statlige ordningen fortsetter (det er ingen signaler på at den ikke skal det), en momskompensasjon på opp mot 400.000 kroner pr år, avhengig av mva. relaterte utgifter. 

Medlemskap i Vegglifjell Sti- og Løypelag

VSL er en åpen forening hvor alle kan være medlem. Ved å være en åpen forening med vedtekter som er godkjent av Lotteri- og Stiftelsestilsynet, kan VSL søke om momskompensasjon. Medlemskontingenten er pr i dag kr 1.400. Melder du deg inn, vil du årlig motta faktura/medlemskontingent og bidra fast til finansieringen av skispor og stier.

 Vedtektene finner du her

Vipps, sponsorer

Dette er pr i dag beskjedne inntekter med et betydelig potensial.

Hva går pengene til?

Det er ca. 120 km med skiløyper på Vegglifjell.

Ca. 90 km kjøres med løypemaskin og ca. 30 km kjøres med snøscooter.

Vi har en avtale med Fulsaas Maskin om løypekjøringa. Det er en 5-årig avtale som går ut denne sesongen.

Avtalen er todelt, en fast andel for maskiner/beredskap og en variable kostnad for drivstoff og lønn pr km for kjøring. Indeksregulert fast andel for sesongen 2023/24 er på 1 482 000 kroner. Det er kostnaden for kjøring pr. kilometer vi har anledning til å justere i henhold til avtalen som foreligger nå, da ved å redusere antall kjørte km pr. sesong.

Revidert kostnadsbudsjett

Styret har et revidert totalbudsjett på kr. 2,32 mill. uten innkomsten fra Spleisen som er igangsatt.

Dette inkluderer en kostnad for Skisporet.no på 35.000 kroner. I administrasjon er det budsjettert med kr. 246.000 (regnskap kr. 30.000,-, lisenser hjemmeside kr. 30.000,-, web kamera kr. 6.000,- og daglig ledelse kr. 180.000,-). Daglig leder leies inn på timer, den budsjetterte summen er max sum inkl. mva.

På bakgrunn av revidert budsjett har styret iverksatt følgende strakstiltak:

 • Det kjøres kun løyper en gang pr helg. Lørdag er prioritert da det er denne dagen flest bruker løypenettet.
 • Det kjøres ikke løyper med scooter
 • Følgende løyper kjøres ikke i januar, Sundtjønn Vest, Grohølsfjellet, Fjellstul, Killingdalen – Slepeskaret
 • Innført system for kostnadsoppfølging slik at vi har full kontroll på at vi til enhver tid er innenfor budsjett
 • Kronerulling/Spleis iverksatt
 • Møte med Rollag kommune avholdt
Hva gjør styret framover?
 • En løpende vurdering om frekvens på løypekjøring og hvilke løyper som skal kjøres ut fra hva som er kommet inn på Spleis
 • Forberede arbeidet med inngåelse av avtale for løypekjøring etter årets sesong
 • I samarbeid med hytteeierforeningene øke antall hytter som bidrar til fellesgodefinansiering, og jobbe for en harmonisering av løypeandelen fra hytteeierforeningene i forhold til serviceavgiften.
 • I samarbeid med friluftslaget få med grunneiere og næringsliv på kronerullingen, og sponsoravtaler som sikrer mer penger til stier og løyper i årene framover.
Bli med på kronerullingen - link til Spleis
Hilsen styret i Vegglifjell Sti- og Løypelag