Til innholdet

Slepeskaretrunden kjøres til vinterferien

20.01.2023

Vegglifjell Friluftslag informerer:

Styret i Vegglifjell Friluftslag vedtok på styrmøte 19. januar å utsette kjøring av Slepeskaretrunden til vinterferien. Nore og Uvdal kommune og Viken tilsynsutvalg har oppfordret til alle med kjøreløyve om å begrense kjøring i villreinens leveområde i januar og februar. 

Friluftslaget har i 2022 arbeidet med å få på plass grunneieravtaler for løypekjøringen fra Killindalen/Skisenteret og hele Slepeskaretrunden. Der har man nå kommet til enighet. Kjøring av løpene i område Killingdalen/Skisenteret er igang. Følg med på skisporet.no hvor det kjøres.

Bakgrunn for vedtaket

Slepeskaret ligger i Nore og Uvdal kommune og Friluftslaget har hatt dialog med kommunen vedr kjøring. De har sterkt oppfordret oss til å ikke kjøre skiløyper til Slepeskaret før til vinterferien. Dette fordi vi med å kjøre løyper kanaliserer mye mer folk inn i villreinens leveområder. 

Nore og Uvdal kommune skrev i desember følgende på sine nettsider:

"På bakgrunn av kvalitetsnormen for villrein for Hardangervidda som viser at reinsdyr har svært lav kondisjon har det de siste par årene vært gjennomført en dugnad for å begrense ferdsel inn i veillreinens leveområder. I Nore og Uvdal står reinen normalt på vinterbeite fra nov/des til rundt mars.  Viken tilsynsutvalg og Nore og Uvdal kommune ønsker å delta i denne dugnanen og har derfor vedtatt i utvalgene at motorisert ferdsel bør begrenses, spesielt i perioden januar -fabruar som er to spesielt harde vintermåneder hvor det er dårlig tilgang på beite og reinen har et ekstra behov for å spare på de ressursene de har bygd opp i løpet av sommeren"

Les hele saken her.

Ber om forståelse

Rollag kommune og Vegglifjell Friluftslaget har flere ganger tidligere stoppet kjøringen til Slepeskaret når villreinen har beveget seg ut i "Luftsjåtangen" (Imingfjellområdet og sydover til Daggrø-tjønnene på Vegglifjell). Det er ikke registrert villrein i området nå, så vi har ikke fått pålegg om å stanse kjøringen. Styret velger å følge den sterke oppfordringen til ikke å kjøre, og ber om forståelse for det fra alle som ønsker seg en skitur i trikkeskinner i den spektakulære Slepeskaretrunden. Med all snøen vi har nå, ligger alt til rette for mange flotte turer innover fjellet senere i vinter.

Klar til fredag i uke 7

I praksis betyr vedtaket at Fulssas Maskin, som utfører Løypekjøring på oppdrag av Friluftslaget, vil forberede traseen i uke 7 med pakking og merking, og vil gjøre Slepeskaretrunden klar til fredag 17. februar 2023. Selvfølgelig forutsatt at vær- og føreforholdene tillater det.

For Vegglifjell Friluftslag

Per Bergerud (styreleder) og Jon Erik Ludvigsen (daglig leder)