Til innholdet

«Hel ved» fra Ola og Ragnvald

15.12.2021

«Hel ved» fra Ola og Ragnvald

Ragnvald Mykstu (76) og Ola Kongsjorden (19) er egentlig konkurrenter. ─Jeg vil heller kalle oss for gode kollegaer. Jeg sender kunder til Ola og han sender kunder til meg, forteller Mykstu.

─ Vi snakker med hverandre i stedet for om hverandre, dette tror jeg mange ofte glemmer.

Det ringer i telefonen til Ragnvald.
─ Nei jeg er dessverre helt tom for ved nå. ─Det var fjerde telefonen angående ved i dag, i år har det vært stor pågang. Strømmen er jo dyr, så da er det klart at det blir mer vedfyring blant folk.


Ser det positive i utviklingen

Ragnvald sin historie på Vegglifjell strekker seg helt tilbake til 1992 da han kjøpte og overtok en gård på fjellet. Siden den gangen har det bare ballet på seg. Både med salg av hyttetomter og salg av ved til hyttefolk og fastboende de siste 20 årene.

─ Jeg velger å se det positive i utviklingen som har skjedd på Vegglifjell. Hvor hadde Veggli vært uten utviklingen som har skjedd der oppe. Du ser det skaper mange ringvirkninger, både for hyttefolket og lokalbefolkningen.

─ Ikke minst bidrar det til mange arbeidsplasser for oss som er fastboende. Vi bør egentlig takke hyttefolket for at de er med på å holde liv i bygda. Vedproduksjonen kommer jeg nok til å gi meg med ganske snart, du må tenke på helsa også, forteller Ragnvald.

─ Dette har du sagt i mange år allerede, at du skal gi deg. Du kommer nok til å fortsette litt til, skyter Kongsjorden inn med et smil.


En ny generasjoner overtar
Det er ingen tvil om at Ola satser på vedproduksjon i fremtiden. Hjemme på gården har han fått bygget en topp moderne produksjonslinje, med et stort vedskjul for lagring av veden.

─ Det startet jo med at jeg og bestefar var mye ute i skogen, han lærte meg blant annet å bruke motorsaga. I begynnelsen produserte vi kun for eget bruk. Nå har vi skalert opp litt og satser litt større, forteller Kongsjorden.

─ Her var det helt fullt for noen måneder siden, nå er det ikke mye igjen. Det siste som står igjen her har jeg lovet bort allerede.

Kongsjorden utdanner seg i det daglige til å bli Skogsoperatør på skogsmaskin. Etter endt arbeidsdag er det tilbake på gården for enda flere timer med tømmer mellom hendene.

─ Jeg har gått på «skogskolen» i Kongsberg de siste årene. Nå er jeg inne i lærlingperioden og satser på at alt går i orden med fagbrevet til våren, forteller Ola.

─ Nå hører jeg at du er i gang med noe frieri oppover dalen også? Hun er heldig som får deg, men pass på at du ikke bruker opp all energien på tømmeret da, sett av litt til henne også, humrer Mykstu med et smil.