Til innholdet

Betalingsinformasjon fra Vegglifjellvegen

22.03.2022
Vegglifjell Vegen Veglag SA informerer:

Vi opplever at svært mange ikke har betalt fakturen for 2022. 

Noen kan forklares med retur p.g.a ukjent adresse, eller at man rett og slett har glemt betale. Vi registrerer også at mange som er oppført med faktura på e-post ikke har betalt, fint om dere sjekker SPAM mappen i innboksen.

Vi har gjort et forsøk på å sende ut på nytt til de som er oppført med e-post, hvis du er en av de som ikke har mottatt send e-post til vegglifjellvegen@outlook.com. 

Konsekvensen er dessverre at brikken blir sperret. Dette skaper mye støy. Man blir stående i bommen og brikken virker ikke. Hvis dere opplever dette, vennligst betal med bankkort i automat og ta kontakt, fortrinnsvis på e-post.

Hallgeir Tveiten
Daglig leder
Vegglifjell Vegen Veglag SA