Til innholdet

Arbeid pågår i tidligløypa uke 10

07.03.2022
Vegglifjell Friluftslag informerer:

Mandag 7. mars starter vi med transport av masser for bruk til å sluttføre arbeidet i den nye traseen mellom Svarli og Svarløk (se tidligere aktueltsak om ny trasè her).

Den nye traseen blir da stengt ca en uke. Den "gamle" traseen er preparert og klar til midlertitig bruk.

Massene som transporteres inn skal brukes for å gjøre traseen jevnere. Resultat skal være at vi skal kunne gå på ski med minimalt med snø. På sommeren skal vi kunne sykle og trille "barnevogn". Det siste gjelder ca. 2 meter av bredden.

Massene som kjøres inn skal også sikre at vi får plasteret skråninger, "svart" jord som vi skal så i, gjenskape en god opplevelse pent og grønt. Tilgroing vil ta ca. 3 sommer-sesonger, sier ekspertene.

Alt dette arbeider gjøres nå fordi det frost i bakken og transporten vil da sette minimum spor. Venter vi til våren vil det gjøre mer skade i naturen og øke kostnadene.

Arbeidet er beregnet ferdig torsdag 10. mars. Slutt finnish blir gjennomført sammen med anleggsgartner, og vi håper på dugnadshjelp våren/sommer 2022.

Vi beklager de ulempene dette medfører. Traseen vil åpne igjen så snart det kommer mer snø.

Vegglifjell Friluftslag
v/ Jon Erik Ludvigsen