Til innholdet

Naturforvalter AS

Forvaltning av naturvernområder

Naturforvalter AS er eid av Kjetil Heitmann, som er utdannet naturforvalter fra Norges Landbrukshøgskole (i dag NMBU) på Ås i 1991.

Jeg har lang og allsidig arbeidserfaring fra kommunal og statlig forvaltning, og mer enn 20 år som næringsdrivende med praksis fra prosjektarbeid, oppretting og forvaltning av naturvernområder, reguleringsplanlegging, samt styreverv og daglig ledelse fra en rekke ulike virksomheter. Jeg er lokalisert i Veggli sentrum, midt i Numedal i Viken fylke, og har mitt hovedvirke i Numedal med Hardangervidda.

Jeg tilbyr:

  • Forvaltning av naturvernområder, forvaltningsplaner og besøksstrategier
  • Prosjektledelse basert på PLP Prosjektlederprosessen
  • Reguleringsplaner med spesiell vekt på hytteområder
  • Organisering av grunneiere for utvikling av hytteområder
  • Sårbarhetsvurderinger for stier og løyper

Jeg legger til grunn FNs bærekraftmål som omfatter hensyn til natur og miljø, samt sosial og økonomisk bærekraft for distriktssamfunn.