Søk

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB

Om fullmakter til årsmøte

Saken som gjelder utbygging av veien på Nore-siden og fordeling av utgifter der, vil være omstridt. Det skal her gjøres et vedtak i årsmøtet, for eller imot tiltaket slik det er beskrevet i et brev sendt ut til alle årsmøterepresentantene for veiparsellen fra Nore grense til Eide. Mange av de som ikke kan stille på årsmøtet, ønsker å sende fullmakt. I den forbindelse er det stilt spørsmål og hvor mange fullmakter en representant kan stille med. Følgende retningslinjer gjelder for dette:

 

Advokatfelleskapet Deinboll/Hetland har laget følgende notat:

1) Fullmektig:

  • Et medlem kan la seg representere ved et annet medlem eller en annen person med fullmakt.
  • Det er ingen begrensning i hvor mange fullmakter vedkommende kan ha.
  • Det må foreligge en formell fullmakt til å representere et medlem. 
  • Det følger av vedtektene at fullmakten skal være skriftlig. Hva som ligger i skriftlighetskravet må tolkes. Etter det jeg kan se, er dette ikke drøftet i sameieloven eller alminnelig fullmaktlære. Jeg er derfor av den oppfatning av at skriftlighetskravet må tolkes på lik linje med skriftlighetskravet i aksjeloven § 5-2 (2) ledd. I forarbeidene og juridisk teori er det akseptert at fullmakten kan oversendes på telefaks. Jeg har ikke funnet noe om fullmakter som er scannet inn, men kan ikke se at det skulle være noe forskjell på fullmakt som er scannet inn via e-post eller telefaks. Jeg mener at vanlig e-post ikke kan aksepteres fordi fullmaktsgiver ikke oppfyller kravet til å skrive under. I aksjeloven følger at fullmakten kan legges frem elektronisk dersom det det er benyttet en betryggende metode for å autentisere avsenderen». Jeg tror nok du da må bruke avanserte metoder (alle innlogging nettbank mv.). For orden skyld vil jeg anbefale at dere forsøker å få fullmaktene i original – da er det i hvert fall ingen tvil.

 

2) "Dersom en medeier i veien krever det, kan avstemming med unntak av valg skje ved at hver medeier har stemme i forhold til sin part for hver veiparsell, jf.§3."

  • Dette er en tolkning av vedtektene, og hva dere mente da dere vedtok vedtektene.
  • Slik jeg tolker vedtektene, betyr dette at avstemming skal skje ved at hver medeier som er tilstede (eller møter med fullmektig) kan stemme ut fra sin eierandel i veien,og at vedtaket blir besluttet ut fra vanlig flertall.

Verktøylinje

Områdebilder

Aktivitetskalender

April 2018
Ma Ti On To Fr
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Vegglifjell Friluftslag Kontaktinfo