Søk

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB

Årsmøte i Sameiet Persbu-Høybuli/Persbuvegen-Roe/Eide vegen 2014/15

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I SAMEIET PERSBU-HØYBULI/PERSBUHAUGEN- ROE/EIDE VEIEN AVHOLDT PÅ VEGGLI FJELLSTUE DEN 01.04.2015 Møtet ble holdt på Veggli fjellstue onsdag 01.04.2015 kl.17.00. Det møtte ialt 21 medlemmer/andelseiere.

Saksliste:

Sak 1    Valg av ordstyrer

    Øystein Morten ble valgt

 

 

Sak 2    Valg av protokollfører

    Bjørn Schei ble valgt

 

 

Sak 3    Godkjenning av innkallingen, fullmakter og saksliste

    Det var ingen innvendinger til sakslisten

    Fullmakter fra 3 stk ble notert

    Det ble etterlyst innkalling på mail men dette ble ansett som unødvendig da innkalling ligger     på www.vegglifjell.no 

 

 

Sak 4    Valg av 2 personer som sammen med styreleder skal underskrive protokollen

    Eivind Eide og Harald Grønvold ble valgt

 

 

Sak 5    Styrets årsmelding for 2014/2015

    Øystein Morten gikk punktvis gjennom årsmeldingen og orienterte. Ingen merknader og     årsmeldingen ble vedtatt.

 

 

Sak 6    Reviderte regnskaper for 2014

    Øystein Morten orienterte og gikk gjennom regnskapet. Ingen merknader til     samleregnskapet eller de enkelte avdelinger. Regnskapet ble deretter enst. vedtatt.

 

 

Sak 7    Brøyteordning for 2015 til 2018. Anbudsdokument.

    Øystein orienterte om at nåværende brøyteavtale enten forlenges eller at det må innbys til     nytt anbud. Opsjon for ytterligere 2 år er ikke med i nåv avtale da entreprenør ikke har bedt     om det. Avtalen med Vegglifjellveien veilag om brøyting til Dalsetbommen går ut i 2017 og     det kan være aktuellt å forlenge avtalen med nåv entreprenør i 2 år til på samme betingelser.

    Vedtak: Nåværende brøyteordning forlenges for 2015/16 og 2016/17 med nåv priser.

 

 

Sak 8    Budsjett innbefattet årsavgiften for høsten 2015/vinteren 2016

    Øystein Morten orienterte om forslag til budsjett for 2015/16. Administrasjonsutgifter øker     med kr.100,- pr hytte. Ingen merknader. Vedtak:Budsjett vedtatt og styret kan justere forslag.

 

 

 

Sak 9    Utredning av vintervedlikeholdt vei fra Dalsetbommen til Roe seter og videre

    Øystein Morten orienterte om situasjonen og om spørreundersøkelsen mm.

    Div kommentarer/merknader fra enkeltpersoner her. Avstanden fra avkjøring til Dalset     sameie til evt ny stor parkeringsplass ved Roe seter er ca. 700 meter. Alternativ     parkeringsplass ble foreslått ved avkjøringen til Dalset sameie. Øystein orienterte om at     styret må jobbe videre med saken, men at alle grunneierne av veien må være enige i     utbedring av veien. Antall grunneiere idag anslås til 12 + 5 grunneiere. 

    Forslag: Saken utredes videre og styret foretar en høring blant hytteeierne og legger det fram     for neste årsmøte eller et ekstraordinært årsmøte.

    Vedtak: Forslag vedtatt mot 2 stemmer.

 

 

Sak 10    Utbedring av vei fram til tomtefelt for Dalset sameie og fordeling av utgifter

    Grunneiere i Dalset sameie opplyser at de skal utbedre veien selv slik at alle utgifter dekkes     av utbyggerne. Det var ingen innvendinger.

 

 

Sak 11    Tilknytningsavgifter for Høybuliveien og Persbuveien. En orientering

    Det ble av Øystein Morten orientert om saken.

    

 

Sak 12    Eventuelle innkomne saker

    Det var innkommet forslag om at det skal innkreves årsavgift på linje med hytteeiere også     for grunneiere som har hytte/seter hvor de benytter veien.

    Noresiden: Det ble ytret svar om at det ikke synes aktuellt for grunneiere å betale.

    Rollagsiden: Grunneiere på Persbu/Høybuli betaler for 2 årsavgifter. Grunneiere på     Dalsethaugen betaler for 1 årsavgift.

    Vedtak: Nåværende ordning opprettholdes. Grunneiere betaler ikke for setre.

 

    Det var innkommet forslag om frivillig/tvungen løypeavgift for løypa som kjøres opp. Det     var foreslått at det skulle legges ved en ekstra faktura sammen med årsavgiften.

    Vedtak: Saken oversendes en evt. Framtidig hytteeierforening.

    NB: Tore opplyste at det jobbes med å danne en framtidig hytteeierforening.

 

 

Sak 13    Valg

    Følgende personer er på valg:

    a.     Styret: Øystein Morten (formann), varamedlem: Steinar Staaland

        Styret: Jon cato Landsverk, varamedlem: Ole Jørgen Johansen

        Styret: Bjørn Erik Haugen, varamedlem. Harald Grønvold

    b.    Revisor: Ragnvald Mykstu

    c.     Valgkomite: Steinar Staaland

 

    Valgkomiteens forslag ble framlagt på årsmøte og ble enstemmig vedtatt.

 

    Etter valget ble det nye styret for 2015/16 følgende:

 

    Leder:     Øystein Morten, vara Steinar Staaland (grunneiere Rollag)

    Medl.    Jonny Myran, vara Egil Eide (grunneiere Nore)

    Medl:    Ole Øyvind Tveiten, vara Harald Grønvold (Grunneiere Rollag)

    Medl.    Jon Cato Landsverk, vara Ole Jørgen Johansen (hytteeiere Rollag)

    Medk.    Bjørn Schei, vara Målfrid Blåvarp bergstøl (hytteeiere Nore)

 

    Valgkomite:     Steinar Staaland (grunneier Rollag) og Øivind Nilsen (hytteeier Rollag)

    Revisor:    Ulrik Hoff (grunneier Rollag) og Olav Haugen (hytteeier Rollag)

    Signaturrett:    Øystein Morten (grunneier Rollag) og Jonny Myran (grunneier Nore) og Ole             Øyvind Tveiten (grunneier Rollag)

 

 

Sak 14    Godtgjørelse til tillitsvalgte

    Vedtak:     Nåværende satser videreføres.

    Satsene er:    Alle styremedlemmer får kr.1.000,- pr møte

            Leder får i tillegg kr.30.000,- fast pr. år.

            Kasserer får i tillegg kr.12.000,- fast pr. år.

            Kjøregodtgjørelse etter statens satser til alle i styret.

 

 

Møtet avsluttet kl. 20.10

 

 

 

Dato: 

 

 

 

Øystein Morten

ledre

 

 

 

Eivind Eide                        Harald Grønvold

hytteeier Nore                        grunneier Rollag

 

 

 

 

 

 

Kongsberg 01.09.2015

 

Bjørn Schei

referent                

Verktøylinje

Områdebilder

Aktivitetskalender

April 2018
Ma Ti On To Fr
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Vegglifjell Friluftslag Kontaktinfo