Søk

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB

VEVAS

Ønsker du vann og avløp på hytta?

VEVAS har siden oppstarten i 2003 bygd til sammen 38 km med overføringsledninger for avløp nord på Vegglifjell. Alt avløp samles til renseanlegget ved Persbukrysset.

Vegglifjell Vann- og Avløpsselskap AS (VEVAS) er opprettet for å sørge for vannforsyning og avløp på Vegglifjell. VEVAS er 51 % eid av Rollag kommune mens grunneiere eier resten av aksjene. Det betyr at kommunen har flertall i generalforsamlingen og har full styring av selskapet og virksomheten. Kommunen har oppnevnt tre av styremedlemmene mens to er oppnevnt av grunneierne. VEVAS virksomhet skal ikke gi avkastning på aksjekapitalen, det sikrer at prisen på tjenestene holdes på et lavt og riktig nivå. Odd Eldar Tveiten i Anleggsplan AS er leid inn som daglig leder.

VEVAS har siden oppstarten i 2003 bygd til sammen 38 km med overføringsledninger for avløp nord på Vegglifjell. Alt avløp samles til renseanlegget ved Persbukrysset. VEVAS har 14 borebrønner for vannforsyning, mange av brønnene er koblet sammen for å sikre vannforsyningen dersom det skulle oppstå feil med en av brønnene. Ca. 250 hytter er koblet til VEVAS’ anlegg så langt. Det tas jevnlige prøver av alle borebrønner i godkjenningsprosessen med Mattilsynet.

Alle ledninger er lagt ned i felles grøfter, dette gjelder både vann- og avløpsledninger, strømkabel og trekkerør for fiberkabel. VEVAS samarbeider med Rollag everk, ved å bruke felles kabelgrøfter.

Det er mulig for nye hytter å koble seg på vann- og avløpsnettet. Kunden betaler ca. 130.000 -160.000 kr. for tilkobling til VEVAS’ vann- og avløpsanlegg, inkludert stikkledninger helt fram til egen hytte. Dette inkluderer også trekkerør som kan benyttes for framføring av fiberkabel. Dette er veiledende priser, endelig pris vil avhenge av lengde på stikkledning og hvor mange naboer som deler på ledningen. Kart over hovedledningsnettet for VEVAS’ avløpsledninger framgår av eget kart.

I samarbeid med grunneiere planlegger VEVAS også å bygge ut vann- og avløpsanlegg i flere hyttefelt på Vegglifjell, bl.a. Årset-Høggerud, Svartli, Svartløk og Skjærbrekka.

Ta kontakt med daglig leder for å høre om muligheten for å knytte din hytte til VEVAS’ anlegg og få et kostnadsoverslag på hva det vil koste.


Kontaktinformasjon daglig leder:
Odd Eldar Tveiten
E-post: oddeldar@online.no
Mobil 91 36 36 21
Postadresse Numedalstunet,
3628 Veggli

Verktøylinje

Vegglifjell Friluftslag Kontaktinfo