Søk

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB

Vegglifjell Utvikling

Vegglifjell Utvikling A/S er et selskap heleid av Tveiten sameie. Eierne av Tveiten sameie har som visjon å tenke helhetlig utvikling av Vegglifjell.

Det er en målsetting å skape lønnsomme arbeidsplasser i tilknytting til Vegglifjell ved å samarbeide om lokal verdiskaping og sysselsetting. Hovedoppgaven til Vegglifjell Utvikling A/S er å utvikle tomteområder for salg, overskuddet er finansieringskilden for eiendomsutvikling og investering til ny næringsvirksomhet.
 
Vegglifjell Utvikling A/S samarbeider med andre utbyggere om reiselivsutvikling, blant annet ved eierskap i Vegglifjell Holding A/S.

Selskapet deltar også i Vegglifjell Friluftslag  ved å være aktører  for utvikling av reiselivmessig infrastruktur eks: investering og drift av løypenett m,v.
 
Vi deltar også i fremdrift av den øvrige infrastruktur. Det er vår hensikt å planlegge og utnytte arealet på en måte som er best for hele området. Vi ønsker å skape attraktive tomter og fritidsboliger på Vegglifjell med nødvendig infrastruktur, fellestiltak og godt utviklet servicetilbud.

Det skal legges et langsiktig tidsperspektiv til grunn i utviklingsarbeidet. Dette krever et konstruktivt samarbeidmed hytteeiere, næringsliv, kommune og offentlige myndigheter.


Se vår hjemmeside www.tomtervegglifjell.no 
Se også hytter        www.vegglifjellhytter.no
 

Eiendommer til salgs

Vegglifjell Friluftslag Kontaktinfo