Søk

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB

Tomter ved Årset og Elehovda

Hyttetomtene i Elehovda hyttefelt

Hyttefeltet er planlagt med 22 nye tomter med høy standard. Feltet vil ha delt adkomstveg. 16 av tomtene vil få adkomst fra Tiurfaret og Votnedalsvegen i sør mens de øvrige seks tomtene vil få adkomst via Liset og Veggli Fjellstue, og med kortere veg til Vegglifjell Skisenter. Hyttefeltet vil klargjøres for utbygging med adkomstveg, vannforsyning, strøm og avløp innen sommeren 2012.

Tomtene i Elehovda hyttefelt sett fra sør

 

Hyttetomtene i Årset hyttefelt

I Årset hyttefelt er 12 nye hyttetomter lagt ut for salg. Det ligger noen få eldre hytter i området. I 2011 er det bygd adkomstveg inn til hyttetomtene. Strøm, vann og avløp vil føres fram i løpet av nærmeste framtid.


Tomtene i Årset hyttefelt sett fra øst

Eiendommer til salgs

Vegglifjell Friluftslag Kontaktinfo