Søk

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB

Hyttetomtene ved Sundtjønnåe

Hyttene ved Sundtjønnåe er bygd ut etter år 2000 og har høy sanitærteknisk standard med veg, strøm, vann og avløp. Tomtene 14, 15 og 10-28 er byggeklare med utbygd infrastruktur fram til tomtegrense. Tomt 17 er også byggeklar. De øvrige tomtene gjøres byggeklar på kort sikt ved interesse fra tomtekjøper.

Tomtene sett fra sørøst.

 

Tomtene sett fra nordøst.

Eiendommer til salgs

Vegglifjell Friluftslag Kontaktinfo