Søk

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB

Hekåe hyttefelt i Rollag kommune, gnr.30 bnr.3

Hekåe hyttefelt ligger på nordre Vegglifjell i Rollag kommune, Numedal i Buskerud. Tomtene ligger sør for Votnedalsveien før avkjøringen til Svartli, ned mot bekken Hekåe. Tomtene ligger mellom 740 og 760 moh.

  • Tett på naturen
  • Lune, usjenerte tomter
  • Rolige omgivelser
  • Enkel adkomst

 

Hekåe hyttefelt ligger på nordre Vegglifjell i Rollag kommune, Numedal i Buskerud. Tomtene ligger sør for Votnedalsveien før avkjøringen til Svartli, ned mot bekken Hekåe. Tomtene ligger mellom 740 og 760 moh. Hekåe hyttefelt ligger usjenert til i utkanten av hytteområdene nord på Vegglifjell og er bygd ut over flere tiår. Vinteren 2011 er det bygd veg fram til de eldre hyttene vest i feltet. Sør og øst for Hekåe hyttefelt er det flott turområde med et rikt dyre- og fugleliv. Her er det gode muligheter for å oppleve skogsfugl, elg og rådyr!

Landskapet er småkupert med lave høydedrag, skogkledde lier hellende mot sørøst og små myrdrag. Hekåe renner sør for tomtene. Høydedragene og ryggene mellom myrdragene er dominert av furuskog, mens det vokser tett gran- og bjørkeskog i lisidene. Hekåe hyttefelt ligger lunt til ved foten av Elehovda, og avstanden til høyfjellet er kort.

Vegglifjell har et godt organisert opplegg for skiløyper og lignende fellestiltak. Alle som kjøper hyttetomt på Vegglifjell betaler 1000 kr i året til oppkjøring av skiløyper, skilting og merking av stier og sykkelløyper. Dette gir gode og forutsigbare turmuligheter! Grunneiere og utbyggere bidrar på sin side med en større andel av tomtesalget til investeringer i fellesgoder som skisenter, skiløypetrasseer og skistadion.

Eiendommer til salgs

Vegglifjell Friluftslag Kontaktinfo