Søk

Velg språk

 • no_NO
 • en_GB

Sykkel

Vegglifjell tilbyr nå flere sykkeltraséer. Alt fra familievennlige løyper til utfordrende og krevende traséer. De aller fleste med mange utsiktspunkter.

Sykkelløypene er godt merket med vanskelighetsgrad, navn og distanse.

SYKKELTURER

Det er mange muligheter for korte og lengre sykkelturer på Vegglifjell. Her er de som er merket:

Løypenr: 1 Heimseterrunden, 17,5 km. (krevende)

Dette er en sykkeltur med start og mål ved Veggli Fjellstue. Her vil du på det høyeste punktet kunne se Gaustatoppen.

Den følger Vegglifjellvegen ned til Persbukrysset ca 1,5 km og tar til venstre i krysset. Turen går så nordover mot Persbusetrene og tar til høyre ved Persbubrua. Videre følger den Høybulivegen fram til enden av denne. Her går traseen over i terrenget. Etter ca 300 meter passerer vi Høybuli – seter. Videre går den over myrer. Traseen er dekket med kutterflis og enkelte klopper. Etter vel en kilometer kommer dere fram til en avstikker til Heimseter –vegen. Her blir det straks meget bratt ned til Heimsetervegen (ta det easy) hvor Eilevsbu er på venstre hånd i krysset. Nå følger traseen sørover vegen fram til Ligrendvegen. Underveis er det flere plasser hvor det er mulig å se bygda i fugleperspektiv. Fra Lien følger dere Vegglifjellvegen forbi Årset til Fjellstua.

 

Løypenr: 2 Diplemyr-runden 7,5 km. (Middels krevende)

 Dette er en sykkeltur med start og mål på Veggli Fjellstue. Den går i ett hytteområde hvor en også ser deler av Persbuseterområde.

Her sykler du Vegglifjellvegen ned til Persbu-krysset ca 1,5 km og tar til venstre i krysset. Turen går inn til Persbubrua hvor du tar til høyre og følger Høybulivegen. Ca 1,5 km fra Persbubrua kommer du til skiltet som vidser veien videre. Ta til høyre og følg vegen til endes. Her blir det ett kort stykke i terrenget før en kommer inn på veg igjen. Nå er det lett stykke sykling fram til neste kryss hvor en tar til venstre. Nå er det 600 meter før man kommer til Vegglifjellvegen og runden er snart tatt. Så følger en Vegglifjellvegen opp til Fjellstua.

Løypenr: 3 Norerunden 40 km (Krevende)

Denne runden har sitt utgangspunkt fra Veggli fjellstue. Herfra går turen ned til Persbu-krysset hvor turen går nordover forbi Persbusetrene. Videre går den forbi Roe-seter. Her er det god utsikt ned mot Norefjorden. Nå går turen nedover mot Eide. Her kommer dere inn på asfaltveien mellom Norefjord og Åsly. Her går turen nedover langs Kravikfjorden og følger den nasjonale sykkelrute nr. 5. Den følger dere videre ned til Veggli kirke hvor dere tar til høyre opp de 600 høydemetrene opp mot Veggli fjellstue. Da er runden gjort.

Løypenr: 4 Sundtjern – Sagstugo – Veggli – Veggli kirke -  Årset – Svartli – Sundtjern 26 km. (Krevende)

Denne traseen har sitt utgangspunkt ved Sundtjern. Videre går den mot Sagstugo. Videre går den ned til Bakke for så å fortsette ned til fylkesveg 40. Herfra følger traseen sykkelveg nr. 5 gjennom Veggli sentrum opp til Veggli kirke. Herfra følger vi Ligrendvegen opp til Lien for så å fortsette etter Vegglifjellvegen opp til Årset. Her tar vi til venstre mot Votndalen. Ved Lisetåe tar vi til venstre inn mot Svartli. Lengst inn i Svartli tar vi til venstre. Etter noen hundre meter går traseen inn på en gang og sykkelsti. Den kan være krevende. Men tar dere det med ro så går dette bra. Her er det også to lengre klopper. Kan være sleipe ved våte planker. Snart kommer dere til endes på sykkelstien og da er det vel 2,5 km fram til Sundtjern.

Løypenr 5: Sundtjønn – Søre Vorset, tur – retur 4,4 km. (Lett)

Denne traseen følger Vorsetveien forbi Devegg seter, nordre Vorset seter og til slutt søre Vorset seter. Vegen går videre helt inn til enden av Larsetjønn, men vi har valgt å merke traseen inn til søre Vorset. Ved  Nordre Vorset tjern er det avstikker til badeplass.

Løypenr. 6: Sundtjønn – Sørkje tur – retur 16,8 km (Middels krevende)

Her går traseen østover mot Sagtugo forbi Myrefjell seter, som er i aktiv bruk den dag i dag. Ved Sagstugo går den sørover til Sørkje forbi Skjærbrekkadammen og Skjærbrekktjønn. Etter hvert kommer vi til en veibom. Da er det bare et par km igjen før dere er nede ved Sørkje vann. Dette område eide Fridjof Nansen for vel 100 år siden (1899 – 1908).

Løypenr: 7

Sundtjern – Svartløk – Svartli – Votndalskrysset – Veggli fjellstue tur – retur 22 km (Middels krevende)

Dette er en flott tur i lett terreng.  Vårt utgangspunkt for turen er Sundtjern. Her er det lett sykling nordvestover fra folkehjelpshytta. Etter ca 2,5 km går løypa ut i terrenget hvor det er anlagt en tursti. Her vil sykkelløypa gå over noen klopper som kan være glatte. Vær forsiktig!! Etter en god kilometer går sykkelturen over i veisystemet nord i fjellet med de mulighetene for sykkelturer det medfører. Nå er det bare å fortsette gjennom flere hytteområder. Etter hvert kommer dere ned til Vegglifjellvegen ved Årset. Her tar dere til venstre mot Veggli fjellstue. Da er det ca 3 km til Veggli Fjellstue.

Kommentarer

 • +

  f88tw|Wacoal|Thank you for your support
  http://blog.roodo.com/f88tw
  http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw/post/1374349018
  http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw/post/1374353877
  http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw/post/1373187437
  http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw/post/1371719766
  http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw/post/1370868817
  http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw/post/1370804491
  http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw/post/1370927756
  http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw/post/1370961380
  http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw/post/1370901511
  http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw/post/1370821089
  http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw/post/1370820567
  http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw/post/1370820447
  http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw/post/1370820408
  http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw/post/1370815618
  http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw/post/1370781143
  Wacoal http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw/post/1370961380

  http://mypaper.m.pchome.com.tw/f88tw
  http://mypaper.m.pchome.com.tw/f88tw/post/1374349018
  http://mypaper.m.pchome.com.tw/f88tw/post/1374353877
  http://mypaper.m.pchome.com.tw/f88tw/post/1371719766
  http://mypaper.m.pchome.com.tw/f88tw/post/1370868817
  http://mypaper.m.pchome.com.tw/f88tw/post/1370804491
  http://mypaper.m.pchome.com.tw/f88tw/post/1370927756
  http://mypaper.m.pchome.com.tw/f88tw/post/1370961380
  http://mypaper.m.pchome.com.tw/f88tw/post/1370901511
  http://mypaper.m.pchome.com.tw/f88tw/post/1370821089
  http://mypaper.m.pchome.com.tw/f88tw/post/1370820567
  http://mypaper.m.pchome.com.tw/f88tw/post/1370820447
  http://mypaper.m.pchome.com.tw/f88tw/post/1370820408
  http://mypaper.m.pchome.com.tw/f88tw/post/1370815618
  http://mypaper.m.pchome.com.tw/f88tw/post/1370781143
  http://mypaper.m.pchome.com.tw/f88tw/post/1373187437
  http://blog.roodo.com/f88tw/archives/2017-06.html
  http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw
  http://park7.wakwak.com/~justom/cgi-bin/JDF_QA/cbbs.cgi?mode=al2&namber=891&rev=&no=0
 • +

  f88tw|Wacoal|Thank you for your support
  http://blog.roodo.com/f88tw
  http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw/post/1374349018
  http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw/post/1374353877
  http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw/post/1373187437
  http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw/post/1371719766
  http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw/post/1370868817
  http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw/post/1370804491
  http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw/post/1370927756
  http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw/post/1370961380
  http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw/post/1370901511
  http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw/post/1370821089
  http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw/post/1370820567
  http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw/post/1370820447
  http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw/post/1370820408
  http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw/post/1370815618
  http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw/post/1370781143
  Wacoal http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw/post/1370961380

  http://mypaper.m.pchome.com.tw/f88tw
  http://mypaper.m.pchome.com.tw/f88tw/post/1374349018
  http://mypaper.m.pchome.com.tw/f88tw/post/1374353877
  http://mypaper.m.pchome.com.tw/f88tw/post/1371719766
  http://mypaper.m.pchome.com.tw/f88tw/post/1370868817
  http://mypaper.m.pchome.com.tw/f88tw/post/1370804491
  http://mypaper.m.pchome.com.tw/f88tw/post/1370927756
  http://mypaper.m.pchome.com.tw/f88tw/post/1370961380
  http://mypaper.m.pchome.com.tw/f88tw/post/1370901511
  http://mypaper.m.pchome.com.tw/f88tw/post/1370821089
  http://mypaper.m.pchome.com.tw/f88tw/post/1370820567
  http://mypaper.m.pchome.com.tw/f88tw/post/1370820447
  http://mypaper.m.pchome.com.tw/f88tw/post/1370820408
  http://mypaper.m.pchome.com.tw/f88tw/post/1370815618
  http://mypaper.m.pchome.com.tw/f88tw/post/1370781143
  http://mypaper.m.pchome.com.tw/f88tw/post/1373187437
  http://blog.roodo.com/f88tw/archives/2017-06.html
  http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw
  http://park7.wakwak.com/~justom/cgi-bin/JDF_QA/cbbs.cgi?mode=al2&namber=891&rev=&no=0
 • +

  f88tw|Wacoal|Thank you for your support
  http://blog.roodo.com/f88tw
  http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw/post/1374349018
  http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw/post/1374353877
  http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw/post/1373187437
  http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw/post/1371719766
  http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw/post/1370868817
  http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw/post/1370804491
  http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw/post/1370927756
  http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw/post/1370961380
  http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw/post/1370901511
  http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw/post/1370821089
  http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw/post/1370820567
  http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw/post/1370820447
  http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw/post/1370820408
  http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw/post/1370815618
  http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw/post/1370781143
  Wacoal http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw/post/1370961380

  http://mypaper.m.pchome.com.tw/f88tw
  http://mypaper.m.pchome.com.tw/f88tw/post/1374349018
  http://mypaper.m.pchome.com.tw/f88tw/post/1374353877
  http://mypaper.m.pchome.com.tw/f88tw/post/1371719766
  http://mypaper.m.pchome.com.tw/f88tw/post/1370868817
  http://mypaper.m.pchome.com.tw/f88tw/post/1370804491
  http://mypaper.m.pchome.com.tw/f88tw/post/1370927756
  http://mypaper.m.pchome.com.tw/f88tw/post/1370961380
  http://mypaper.m.pchome.com.tw/f88tw/post/1370901511
  http://mypaper.m.pchome.com.tw/f88tw/post/1370821089
  http://mypaper.m.pchome.com.tw/f88tw/post/1370820567
  http://mypaper.m.pchome.com.tw/f88tw/post/1370820447
  http://mypaper.m.pchome.com.tw/f88tw/post/1370820408
  http://mypaper.m.pchome.com.tw/f88tw/post/1370815618
  http://mypaper.m.pchome.com.tw/f88tw/post/1370781143
  http://mypaper.m.pchome.com.tw/f88tw/post/1373187437
  http://blog.roodo.com/f88tw/archives/2017-06.html
  http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw
  http://park7.wakwak.com/~justom/cgi-bin/JDF_QA/cbbs.cgi?mode=al2&namber=891&rev=&no=0
  http://solucionesit.ldtsynergy.com/-/Srvs015/AccesoRemoto/share/view/82805421
 • +

  Nice blog here! Also your website loads up fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as quickly as yours lol eegdeecgkfdk
 • +

  [url=http://globalcarinsurance.top/
  ]cheap instant auto insurance
  [/url]
  <a href=" http://globalcarinsurance.top/
  ">auto insurance irvine
  </a>
 • +

  [url=http://globalcarinsurance.top/
  ]aaa auto insurance arizona
  [/url]
  <a href=" http://globalcarinsurance.top/
  ">state farm auto insurance payment
  </a>
 • +

  [url=http://globalcarinsurance.top/
  ]auto insurance fairfield ca
  [/url]
  <a href=" http://globalcarinsurance.top/
  ">pay my direct auto insurance
  </a>
 • +

  [url=http://globalcarinsurance.top/
  ]commerce auto insurance reviews
  [/url]
  <a href=" http://globalcarinsurance.top/
  ">fake auto insurance declaration page
  </a>
 • +

  [url=http://americainsurance2018.top/
  ]insure one auto insurance phone number
  [/url]
  <a href=" http://americainsurance2018.top/
  ">do you have to have auto insurance
  </a>
 • +

  [url=http://bestcarinsurnce2018.top/
  ]aaa auto insurance customer service
  [/url]
  <a href=" http://bestcarinsurnce2018.top/
  ">auto insurance process
  </a>
 • +

  [url=http://bestcarinsurnce2018.top/
  ]auto insurance fontana ca
  [/url]
  <a href=" http://bestcarinsurnce2018.top/
  ">farmers auto insurance customer service
  </a>
 • +

  [url=http://bestcarinsurnce2018.top/
  ]agi auto insurance
  [/url]
  <a href=" http://bestcarinsurnce2018.top/
  ">number one auto insurance company
  </a>
 • +

  [url=http://carinsurance2018.top/
  ]mid century auto insurance company
  [/url]
  <a href=" http://carinsurance2018.top/
  ">best auto insurance for bad driving record
  </a>
 • +

  [url=http://carinsurance2018.top/
  ]auto insurance waterford mi
  [/url]
  <a href=" http://carinsurance2018.top/
  ">auto insurance progressive
  </a>
 • +

  f88tw|Wacoal|Thank you for your support
  http://blog.roodo.com/f88tw
  http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw/post/1374349018
  http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw/post/1374353877
  http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw/post/1373187437
  http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw/post/1371719766
  http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw/post/1370868817
  http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw/post/1370804491
  http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw/post/1370927756
  http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw/post/1370961380
  http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw/post/1370901511
  http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw/post/1370821089
  http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw/post/1370820567
  http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw/post/1370820447
  http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw/post/1370820408
  http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw/post/1370815618
  http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw/post/1370781143
  Wacoal http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw/post/1370961380

  http://mypaper.m.pchome.com.tw/f88tw
  http://mypaper.m.pchome.com.tw/f88tw/post/1374349018
  http://mypaper.m.pchome.com.tw/f88tw/post/1374353877
  http://mypaper.m.pchome.com.tw/f88tw/post/1371719766
  http://mypaper.m.pchome.com.tw/f88tw/post/1370868817
  http://mypaper.m.pchome.com.tw/f88tw/post/1370804491
  http://mypaper.m.pchome.com.tw/f88tw/post/1370927756
  http://mypaper.m.pchome.com.tw/f88tw/post/1370961380
  http://mypaper.m.pchome.com.tw/f88tw/post/1370901511
  http://mypaper.m.pchome.com.tw/f88tw/post/1370821089
  http://mypaper.m.pchome.com.tw/f88tw/post/1370820567
  http://mypaper.m.pchome.com.tw/f88tw/post/1370820447
  http://mypaper.m.pchome.com.tw/f88tw/post/1370820408
  http://mypaper.m.pchome.com.tw/f88tw/post/1370815618
  http://mypaper.m.pchome.com.tw/f88tw/post/1370781143
  http://mypaper.m.pchome.com.tw/f88tw/post/1373187437
  http://blog.roodo.com/f88tw/archives/2017-06.html
  http://mypaper.pchome.com.tw/f88tw
  http://park7.wakwak.com/~justom/cgi-bin/JDF_QA/cbbs.cgi?mode=al2&namber=891&rev=&no=0
  http://solucionesit.ldtsynergy.com/-/Srvs015/AccesoRemoto/share/view/82805421
 • +

  [url=http://carinsurance2018.top/
  ]usaa auto insurance bill pay phone number
  [/url]
  <a href=" http://carinsurance2018.top/
  ">costco auto insurance ameriprise
  </a>
 • +

  [url=http://carinsurance2018.top/
  ]what does an auto insurance adjuster do
  [/url]
  <a href=" http://carinsurance2018.top/
  ">ag workers auto insurance company
  </a>
 • +

  [url=http://avinsurance2018.top/
  ]low income auto insurance ca
  [/url]
  <a href=" http://avinsurance2018.top/
  ">which states have no fault auto insurance
  </a>
 • +

  [url=http://avinsurance2018.top/
  ]auto insurance sparks nv
  [/url]
  <a href=" http://avinsurance2018.top/
  ">net quote auto insurance
  </a>
 • +

  [url=http://avinsurance2018.top/
  ]nj manufacturers auto insurance quote
  [/url]
  <a href=" http://avinsurance2018.top/
  ">get auto insurance now
  </a>
 • +

  [url=http://avinsurance2018.top/
  ]safeco auto insurance address
  [/url]
  <a href=" http://avinsurance2018.top/
  ">geico auto insurance discounts
  </a>
 • +

  [url=http://aunsurance2018.top/
  ]independent auto insurance companies
  [/url]
  <a href=" http://aunsurance2018.top/
  ">auto insurance kalamazoo mi
  </a>
 • +

  [url=http://insuranceusaauto.com/
  ]cheap auto insurance colorado
  [/url]
  <a href=" http://insuranceusaauto.com/
  ">liberty auto insurance phone number
  </a>
 • +

  Propecia Steroids [url=http://costofcial.com]cialis[/url] Prix Du Tadalis Sx Pfizer Prezzo Levitra Farmacia Propecia Fa Crescere Dei Capelli Dutasteride Tab France Pharmacy Vendita Cialis Online Italia discount generic accutane <a href=http://costofcial.com>viagra cialis</a> isotretinoin order internet no physician approval Cialis Y Levitra Viagra 50mg Kaufen What Does Cephalexin Look Like http://costofcial.com - online pharmacy Viagra 100mg Prix Pharmacie Kamagra Prix En Pharmacie
 • +

  Running late with the deadline for your work? Then we are your reliable assistant in paper help.

  Get ready to ask for our assistance when you need essays, research or course works, reports, case studies, etc.
  Our experts have seen it all and are ready to start working on your assignment right away. Go for it!

  Get an [url=http://bit.ly/2ykp1Qw]essay[/url] or any other homework writing help


  http://bit.do/dR5jr

  need buy how to write an essay jr high
  need buy essay yxx
  need someone write my mitsubishi thermal paper kp65hm ce
  need somebody write my international paper xpedx
  please write my paper sesame street 123 count with me vhs
  buy cheap essay aids
  can do my essay oyster
  help cant do my essay pfaltzgraff
  write my essay paper iq pen
  buy literature essay lxr
  buy law essay bqb
  what should i write my autobiography about
  write my custom all newspaper bd
  can someone do my essay rmc
  write my blood on toilet paper after wiping
  do my history essay-aedes
  write my essay paper xj tube
  do my english essay fgb
  need help write my paper store
  please write my paper me bf 109
  pay someone do my essay note cards
  buy good essay rv trader
  pay someone write my the other paper vt
  need motivation write my vancouver sun paper bc
  write my economics paper dfw
  pay to write my paper jlyjrkfccybrb
  buy nursing essay nike
  do my electronic homework systems
  site buy essay xhost
  buy law essay nva
  pay someone write my past paper lcci
  do my assignment date
  writing my essay xds
  write my paper xk8


  http://cutt.us/teN2Y
 • +

  Vi har sykla alle disse, og de anbefales varmt å prøve. Stor takk til løypelag og de som lager. Dette er virkelig flott og Svartli Svartløk kobler områdene sammen på en veldig artig måte. Man kan også koble seg innom Heimseterrunde for å få mer variasjon.

  Helt topp og stor takk !
 • +

  Knut

  Hei,

  Først, den nye trasen mellom Votnedal og Vegglifjell sør er veldig bra! Takk til friluftslaget!

  Noen som vet om en mulig sykkeltrase fra Vegglifjell sør over fjellet ned til r364 / Tinnsjå?
 • +

  Christian

  Hvor får en kjøpt det nye kartet?
 • +

  Terje Grevle

  Den nye sykkelløypa mellom Svartli og Svarteløk har blitt veldig fin. Vi prøvde den i går og den ligger idyllisk i skogen og fungerte veldig bra!

  Jeg har også sett det nye kartet over Vegglifjell. Utsnittet er supert: Fra Sørkje i sør til Lufjå i Nordvest, med sommerstier, ski- og sykkelløyper. Passer perfekt for oss som ferdes i Vegglifjell.

Legg til kommentar

Felter merket med fet tekst må fylles ut
Skriv inn sikkerhetskoden fra bildet under (forklaring)
captcha (n/a)
Fungerer ikke koden, klikk her for å lage en ny

Verktøylinje

Aktivitetskalender

Mai 2018
Ma Ti On To Fr
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       

Vegglifjell Friluftslag Kontaktinfo