Søk

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB

Referat styremøte Veglaget Persbu - Roe - Eide 6. mars 2017

Sted: Lampeland hotell Tid: Onsdag 06/03 – 2017 kl. 1800

Referat

 

Sted: Lampeland hotell

Tid:  Onsdag 06/03 – 2017  kl. 1800

 

Til stede: 

 

    Bjørn Ivar Schei    . 

    Harald Grønvold (vara for Ole Øyvind Tveiten)    

    Jonny Myrann

    Øystein Morten

    Jon Cato Landsverk                             

    

 

  1. Nytt brøyteanbud. Anbudsdokumentet må legges frem for årsmøtet

 

Et nytt brøyteanbud skulle legges ut rett etter påske, med frist 25.mai. Det skulle kunngjøres på Numedalsnett,  på vegglifjell.no (både på hovedsiden og veilagets egne undersider) og i Laagendalsposten. I tillegg skulle aktuelle lokale entreprenører kontaktes direkte (følgende ble nevnt på møtet: (Bjørnar Hagen, Tore Bergstøl, Ronny Andersen, Svein Bekkejorden, Svein Bjørkgarden og Svein Egil haugen). Kontrakten skulle gjelde for 3 år med opsjon for 2 nye. Man skulle denne gangen også prøve å få med alle mindre stikkveier mellom avkjørselen fra Vegglifjellvegen til Persbu (grunneiere skulle her kontaktes først). 

 

Styret gikk gjennom et tidligere dokument (fra 2011). I forhold til dette utgikk beredskapstillegget (legges inn i turprisen). Man skulle og til forskjell fra dokumentet i 2011, ha med rett antall hytter for brøyting av private parkeringsplasser og få med en egen pris for brøyting av felles parkeringsplasser (til 17 hytteeiere). 

 

Det ble diskutert mye frem og tilbake om vegen inn til Dalsetkollen skulle være med i anbudet. Men ut fra vedlagte mail fra representant fra Dalset Sameie, Knut Olav Groven, ble det bestemt at denne veistrekningen skulle holdes utenfor:

 

«Vi har i vinter gjort oss noen erfaringer med tidsforbruk og omfang av brøytingen for Dalsetkollen og de aktuelle hyttene som ønsker vinterbrøytet vei, og funnet ut at vi vil utføre denne brøytingen med egen traktor og brøyteordning inntil videre. En felles brøyterode, koplet til Vegglifjell må tas opp til ny vurdering, dersom det blir aktuelt å vinteråpne hele Persbu-Eide strekningen»

 

 

2. Fartsbegrensing på Høybuli-/Persbuvegen

 

Følgende forslag fra Harald Grønvold ble vedtatt: 

 

«Mitt forslag er at det blir satt opp skilt med 30 km.fartsbegrensning og eventuelt opplysning om at barn leker og at det er store støvproblemmer når det er sommertid.

Dette gjelder hele strekningen Persbuveien og Høybuliveien.»

 

1. I bakken etter avkjøring fra Vegglifjellveien

2. Avkjøring til Høybuliveien

3. Avkjøring til Furuhaugen

4. Avkjøring til Persbuhaugen

5. Ved Persbuveien før avkjøring Rustveien tilbake fra Dalset.

 

 

3. Årsmøtet. Innkalling og saksliste

 

Innkalling med standard saker (spesifisert i vedtektene) + sak angående brøyteanbudet og sak om retningslinjer for brøyting på Nore-siden ble vedtatt. 

 

Angående saken om brøyting på Nore-siden, har grunneierne rett til å kreve avstemming kun seg imellom. Det ble i etterkant av styremøtet ytret ønske om å ta opp denne saken i et eget grunneiermøte, noe som ble etterkommet fra styreleder. Denne saken utgår dermed fra årsmøtet.

 

4. Regnskap og budsjett

 

Utkast til budsjett fra regnskapskontoret ble gjennomgått. Det ble pekt på en del feil. Blant annet var fordelingen av administrasjonsutgifter til de tre underområdene, ikke riktig gjennomført. Det var også beregnet feil inntekter til brøyting. Dette ble tatt videre til eget møte med regnskapskontoret. 

 

5. Årsmelding

 

Denne var ennå ikke ferdig, men skulle skrives etter standard oppsett. Av større ting måtte det tas med opprustingen av veien mellom Dalsethaugen og avkjørselen til Dalsetkollen. Årsmeldingen skulle godkjennes av hele styret før den ble publisert i forkant av årsmøtet. 

 

6. Eventuelt,

 

Det var kommet en sak fra Viken Skog om en uenighet med grunneier i Nore om betaling for oppretting av vei etter tømmerdrift. Regning var sendt fra Viken til grunneier, som mente veglaget skulle betale for opprettingen med utgangspunkt i innbetalt tømmeravgift til veglaget. Styret gav grunneier medhold i dette, og gav Vikene beskjed om ettersending av regning. Opprettingen av gjort etter slitasje i forbindelse med lasting av tømmer. Det ble bemerket at styret burde vært underrettet om opprettingen på forhånd, og regningen burde vært avklart med veglaget med en gang. 

 

 

Øystein Morten

tlf: 41560955/oystein.morten@gmail.com

Verktøylinje

Områdebilder

Aktivitetskalender

April 2018
Ma Ti On To Fr
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Vegglifjell Friluftslag Kontaktinfo